Äntligen – IMDG-koden översätts till svenska!

Högsta Domstolen konstaterar att svenska domstolar ska döma efter lagar på svenska. IMDG-koden är på engelska. 2019, över en natt, kunde inte längre Kustbevakningens farligt godsinspektörer lagföra överträdelser av nämnda kod. Nu har Transportstyrelsen beslutat att det ska göras en översättning till svenska.


Sommaren 2019 beslutade Högsta Domstolen att svenska domstolar endast får döma enligt lagar skrivna på svenska. Detta drabbade Kustbevakningens möjligheter att beivra överträdelser av IMDG-koden som rör farligt gods till sjöss.

Transportstyrelsen sade då att det skulle ta flera år innan IMDG-koden översätts till svenska – om det över huvudtaget kommer att göras.

Tidningen Proffs har belyst de negativa effekterna av detta i flera artiklar. Bland annat berättade vi att Transportstyrelsen då sade att ”det kommer att ta flera år innan IMDG-koden är översatt till svenska. Om det överhuvudtaget kommer att hända”.

Vi frågade inrikesminister Mikael Damberg (S) vilka möjligheter han hade att kunna förändra den rådande laglösheten. Han sade att det var en komplicerad fråga, men svarade inte på frågan.

Förutom att ta kontakt med Mikael Damberg, kontaktade vi även justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Dessa tre pekade alla tillbaka på varandra som varandes den på vilkens bord frågan låg. Du kan läsa alla artiklarna artiklarna här.

Nu har Transportstyrelsens generaldirektör Johan Bjelfvenstam gett beskedet att IMDG-koden ska översättas till svenska och att man nu förbereder för att upphandla översättningen. Materialet är som sagt omfattande varför det idag inte går att säga när det kommer att bli klart.

Trots att inspektörerna vingklipptes 2019, har Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen, uppmanat dem att fortsätta rapportera. Beskedet om översättningen är välkommet.
– Det är ett glädjande besked. Rättsläget har förhindrat lagföring av brott mot IMDG-koden. Därför är regelverket i översättning ett viktigt verktyg för att bidra till en ökad regelefterlevnad när det gäller transporter av farligt gods till sjöss. Kustbevakningen jobbar aktivt för en hög sjösäkerhet och det här ger oss bättre förutsättningar i vårt uppdrag, säger Johan Norrman.

Vi frågar Arvid Tedvik, farligt godsinspektör på Kustbevakningen, om hur det känns att få beskedet att en översättning ska göras.
– Vad roligt att höra ett beslut om översättning kommit. Det är alltid lättare att på regelefterlevnad om det kan bli konsekvenser om man inte följer reglerna. Detta är bra för sjösäkerheten, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-18 14:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Farligt gods IMDG Inspektörer Kustbevakningen Laglöshet sjöfart Transport Transportstyrelsen