Mobilitetspaketet fortsätter att slita isär EU.

EU-parlamentariker om EU:s analysresultat:

”Väntat, men mobilitetspaketet har bred majoritet”

Efter att resultatet av studierna kring återvändandandekravet för fordonen och cabotagekvotering av kombitrafiken visat på negativ miljöpåverkan, frågar vi oss vad som kommer att hända nu. Betyder detta slutet för mobilitetspaketet eller kommer EU-kommissionen att hedra att paketet röstades igenom med bred majoritet? Kommissionen har hamnat i en unik situation och vi väntar på att de ska agera.


Förra veckan presenterades resultatet av EU:s begärda analys av effekter knutna till återvändandekravet för fordon och cabotagekvoterad kombitrafik i mobilitetspaketet. Resultatet visade att det skulle bli en negativ påverkan på miljön. Länkar till studierna finner du längst ner i denna sammanfattning.

De länder som ogillar dessa två punkter har framfört olika skäl till varför dessa inte ska vara med. Den sista protesten som framfördes var att det inte gick i linje med EU:s European Green Deal. EU-kommissionen biföll då studierna vars resultat är till fördel för dem som protesterar.

Ismail Ertug är tysk, socialdemokratisk EU-parlamentariker och ersatte Jens Nilsson (S) som cabotagerapportör i arbetet med mobilitetspaketet. Han har hela tiden drivit en tydlig linje att åkerier inte mer eller mindre permanent ska ha sin fordonsflotta stationerad i andra medlemsländer. Vad kommer att hända nu?
– Det skulle kunna läggas ett förslag i kommissionen, men mobilitetspaketet har nyligen röstats igenom med bred majoritet efter åratal av förhandlingar varför vi inte förväntar oss att något substantiellt ska ske, säger han.

EU-parlamentariker Johan Danielsson (S) är på samma linje som Ismail Ertug.
– Jag förväntar mig fortfarande att kommissionen respekterar det beslut som vi i Europaparlamentet och regeringarna i rådet fattade. På många sätt visar studien att vi hade rätt. Bland annat visar det att 50 procent av de fordon som kör internationell trafik från östra Europa återvänder till landet där de är registrerade max en gång per år, säger han.

Han fortsätter med att studien av kombitransporter visar endast att om man dumpar lönerna på vägtransportdelen, så blir det billigare, något man redan visste. En majoritet i parlamentet har varit tydliga med att man inte accepterar att gröna transporter ska stödjas genom dumpade löner och villkor.

Han anser att det av kommissionen mest troliga scenariot, kopplat till återvändandekravet, att alla bilar återvänder hem utan gods, inte är rimligt.
– Tanken med kravet på att åka hem är inte att skapa tomma transporter utan det i grunden självklara – att företag som permanent bedriver trafik i Sverige ska etablera sig i Sverige, avrundar Johan Danielsson.

Peter Lundgren (SD), EU-parlamentariker säger att det var väntat och tycker att EU har utvecklats till skötsamma svenska åkeriers värsta fiende. Resultatet har fått EU-kommissionen att framstå som handfallna – ”vad gör vi nu?”.
– Kommissionen trevar i mörkret och vet inte vad de ska göra utan säger att ”vi får diskutera det”, säger han.

Han ser det som hänt som resultatet av en effektiv lobbying från framför allt medlemsländerna i öst och säger att dessa inte vill ha några regler som helst för att kunna fortsätta med prisdumpning och gamla fordon på våra vägar.
– Man struntar fullständigt i om skötsamma åkerier går i konkurs i andra länder. Det här övertygar mig bara mer och mer om att som medlemmar i EU, är svensk åkerinäring snart ett minne blott. Det är en ren tragedi det som sker nu, avrundar Peter Lundgren.