Efter olyckan är fordonen så skadade att bilinspektören belägger dem med körförbud.

Avåkning i Köping avslöjade omfattande fusk

När ett trailerekipage strax utanför Köping går av vägen, leder det inte bara till mycket långa köer. Det avslöjas också att föraren är mitt uppe i att fuska med såväl förarkort som kör- och vilotider och har en obetald vägavgift.


Strax innan yrkestrafikgruppen i Västerås börjar sitt pass på eftermiddagen den 10 februari, kallas de direkt ut till en lastbilsolycka på E18 utanför Köping. Över radion får de veta att en polsk dragbil står i diket och trailern blockerar hela körfältet mot Västerås. Trafiken i motsatta körriktningen flyter på utan hinder.

Under en tid var dock hela vägen avstängd medan trafiken leddes bort via en öppning i mitträcket för att tömma vägen framför olyckan. Det tog lång tid och kön blev lång.

När polisen är någon mil från olycksplatsen, ser de att trafiken står stilla och det är kö varför de måste använda motsatt körbana för att ta sig vidare. Efter några kilometer tar kön slut och längst fram finner de ett stillastående svenskt 25,25- ekipage på den enfiliga sträckan. De stannar för att ta reda på vad som står på.
– Föraren i lastbilen har tagit rast eftersom kön länge var stillastående. När kön rör på sig stannar han ändå kvar för att komma upp i 45 minuter, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Föraren tas med i polisens fordon och Ogemar kör ekipaget in till Köping för att trafiken ska kunna rulla igen. Föraren erhåller därefter böter på 2 000 kronor för att omotiverat ha parkerat på motorväg och hindrat övrig trafik.
– Om något händer som man inte kan påverka, exempelvis en olycka eller extremt dåligt väder, kan man utnyttja undantaget i kör och vilotidsförordningens Artikel 12. ”Om det är förenligt med trafiksäkerheten och det behövs för att fordonet skall nå fram till en lämplig plats att stanna på, får föraren avvika från artiklarna 6 till 9 i den utsträckning som krävs för att tillgodose personers, fordonets och lastens säkerhet. Föraren skall ange skälen för en sådan avvikelse för hand på ett färdskrivardiagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren eller i sin tjänstgöringslista senast då han når fram till en lämplig plats att stanna på”, säger Roger Ogemar.

Han tillägger att man måste vara medveten om att detta är ett undantag och se till att dokumentationen blir rätt för att vid ett senare tillfälle kunna hänvisa till detta vid en eventuell kontroll.

Väl framme på olycksplatsen, ser de en tvåaxlig polsk dragbil som fått sladd och vikt sig med bilen i diket och trailern tvärs över körbanan. Det slutar dock inte där.
– Vid närmare kontroll visar det sig att vägavgiften är obetald, föraren har både kört för länge och vilat för lite på sitt eget förarkort. Förarkortet som sitter i färdskrivaren när vi kommer till platsen är hans chefs, säger Ogemar.
Chefens förarkort omhändertas och föraren får 7 500 kronor i böter. Båda fordonen beläggs även med meddelat körförbud med anledning av skadorna olyckan orsakat.

Vi tar kontakt med DHL och frågar om de känner till händelsen och de säger att de fick kännedom om det redan samma dag och man har varit i kontakt med åkeriet.

Vi vill också veta anledningen till att föraren kör för mycket och på dubbla kort. Är det brister i er planering av körupplägget?
– Vi har tittat på hur körningen är hanterad av DHL och det finns inga brister i vår planering eller beställning. Att det externa åkeriets chaufför inte har följt våra regler och riktlinjer ligger i det här fallet dessvärre hos chauffören själv, säger DHL.

Hur kommer ni att agera gentemot åkeriet?
– Vi ser alltid allvarligt på när någon form av överträdelse sker. Vi kommer tillsammans med åkeriet utreda hur överträdelsen har kunnat ske och vidta de åtgärder som är nödvändiga, avrundar DHL.

För tunggruppen avslutas kvällen på Karleby kontrollplats med att två utländska och ett svenskt ekipage hindras från fortsatt färd innan de byter till godkända däck.
– Det ena utländska ekipaget saknar vinterdäck på hela drivaxeln, det andra har vinterdäck, men inte tillräckligt med mönsterdjup på något av däcken på driven. Det svenska ekipaget saknar vinterdäck på ett av släpets hjul vilket byts direkt på plats av däckjouren. De utländska ekipagen blir klampade i väntan på nya däck dagen efter, avrundar Roger Ogemar.


Om artikeln

Publicerad: 2021-02-12 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör DHL Förarkort Kör- och vilotider Polis Trafikolycka Vinterdäck