Daimler satsar stort på väte som drivmedel för framtidens lastbilar.

Lastbilsjättar och bränslebolag i samarbete för väte som drivmedel

Lastbilsjättar och bränslebolag i samarbete för att skapa mass-marknad för väte som lastbilsdrivmedel. I veckan tillkännagav Daimler, Volvo, Iveco, Shell och OMV att man går in i ett helt nytt samarbete runt väte som drivmedel för lastbilar – H2Accelerate. Målet är att skapa förutsättningar för storskalig försäljning av vätedrivna el-lastbilar redan under de kommande tio åren.


En fossilfri lastbilssektor står mycket högt på agendan för regeringar och näringsliv i stora delar av världen. De företag som nu gått in det nya samarbetet H2Accelerate, menar att väte och bränsleceller kommer att vara en vital del i den processen. Med en storskalig lansering av vätedrivna lastbilar kommer man också att skapa helt nya verksamheter som: fossilfria produktionsanläggningar, vätedistribution, tankanläggningar både för vätgas och flytande väte och inte minst tillverkning av lastbilar och motorer.

Företagen i samarbetet menar att det krävs gemensamma och synkade insatser under 20-talet för att få till den storskaliga lansering som krävs för att uppnå de europeiska målen om noll-utsläpp 2050.

Tanken är att processen börjar med ett antal nyckelkunder som åtar sig att satsa på vätedrift. Man räknar med att dessa företag kommer att verka i lokala kluster och längs korridorer med väl utbyggd infrastruktur för att tanka väte. Under den kommande 10-års perioden kan dessa kluster byggas ihop och bilda ett pan-europeiskt nätverk.

Redan häromveckan tillkännagav Linde att man tillsammans med Daimler ska utveckla teknik för snabbtankning med öppna lösningar som även andra aktörer kan använda. Daimler och Volvo presenterade nyligen sitt gemensamma bolag för teknikutveckling. Och tidigare i höst visade Daimler sin konceptlastbil Mercedes-Benz GenH2 som drivs av flytande väte.

Redan i slutet av 20-talet är planen att det ska finnas över 10 000 tunga vätedrivna lastbilar i trafik i Europa och ett nät av korridorer över hela kontinenten.

En förutsättning är att den offentliga sektorn är med på resan. Deltagarna i H2Accelerate komme att söka finansiering för tidiga projekt innan de kommersiella möjligheterna finns. Man kommer också att samverka med beslutsfattare och myndigheter för att skapa ett regelverk som gör det möjligt att gå från visioner till storskalighet på kort tid.

Martin Daum, styrelseordförande i Daimler Truck AG.
– Det här samarbetet saknar motstycke och är en viktig milstolpe när det gäller att skapa förutsättningar för en massmarknad för vätebaserade lastbilstransporter. Det är också en uppmaning till beslutsfattare, andra aktörer och hela samhället att agera, säger han.

Om väte och bränsleceller:
Grön väte bygget på att man genom elektrolys med fossilfri el delar upp (spjälkar) vatten till väte och syre. Vätet ”lagrar” då elen i form av kemist energi. Vätet (som kan vara flytande eller i gasform) får reagera med luftens syre i en bränslecell. Då uppstår elektricitet som man sedan driver en elmotor med. Den enda avgasen blir vattenånga.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-16 12:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleceller Daimler Iveco Mercedes-Benz OMV Shell Vätgas Volvo