Foto: Proffs, arkiv

Interpellation om Postnord och olagliga transporter – igen

Mellan den 1 och 8 december påkoms två av Postnords transporter körandes otillåtna cabotage. Det har hänt förut. Thomas Morell (SD) har vid de tidigare tillfällena kallat näringsministern till debatt i riksdagen. Efter de senaste två otillåtna cabotagen, skriver Thomas Morell åter en interpellation till Ibrahim Baylan.
Chaufförspodden – Exklusivt


Det var den 1 december som bilinspektör Jonas Nordin i Västerås påkom det ena otillåtna cabotaget. Redan den 8 december var det dags igen, denna gång var det bilinspektör Mazen Al-Azam som konstaterade det otillåtna cabotaget. Båda transporterna var i regi av Postnord i Malmö.

Thomas Morell inleder sin interpellationstext med att konstatera att ännu en gång figurerar Postnord i samband med otillåtet cabotage; inte mindre än två ekipage som utför transporter för Postnord har stoppats inom loppet av en vecka. Vid två tidigare interpellationsdebatter har statsrådet lovat att statliga bolag ska följa regelverken för transporter.

I den förra debatten sade Ibrahim Baylan: ”Jag vill säga att jag naturligtvis utgår ifrån att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende.”

Trots näringsministerns tidigare löfte om att statliga bolag ska följa lagar och regler samt vara föredömen, figurerar Postnord ånyo med otillåtna cabotage.

Thomas Morell ställer Ibrahim Baylan frågorna:
1) Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk?
2) Avser regeringen att som ägare vidta några åtgärder för att ingripa mot Postnords upphandling av transporter?

Interpellationen, som ska besvaras senast den 1 januari 2021, finner du i sin helhet här.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-17 10:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Olagliga Transporter Otillåtet cabotage Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Upphandling