Genrebild. Foto: Göran Rosengren

Interpellation av Thomas Morell (SD)

Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd

I en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), ifrågasätter Thomas morell Transportstyrelsens långa handläggningstider för handläggning av tillståndsärenden för yrkesmässig trafik. ”Nio veckor är 45 arbetsdagar eller närmare bestämt 360 arbetstimmar”, en anmärkningsvärt lång handläggningstid anser Thomas Morell.


För att bedriva yrkesmässig trafik krävs tillstånd och dessa tillstånd administrerar Transportstyrelsen och Thomas Morell anser att det är en självklarhet att dessa ärenden ska handläggas effektivt och skyndsamt.

Han anser att det är anmärkningsvärt at ett vanligt tillståndsärende för godstrafik, tar hela nio veckor att administrera.

Samtidigt konstaterar han att Transportstyrelsen lägger tid och kraft på att administrera befintliga tillstånd där myndigheten avser att återkalla tillstånd på grund av rådande coronapendemin som lett till att verksamheter gått i konkurs och besöksmål samt gränser har stängts. Åkerier har tvingats att ställa av fordon i väntan på en återgång till en mer normal verksamhet.

Enskilda näringsidkare kan inte göra mycket annat än att i möjligaste mån dra ner sina kostnader medan man väntar ut pandemin och inom transportsektorn är det naturligt att ställa av fordon för detta syfte.


Men när fordon ställs av, inträffar det märkliga att Transportstyrelsen avser att dra in trafiktillståndet. Inte på grund av misskötsel eller ekonomiska problem, utan för att fordonen är avställda, skriver Thomas Morell vidare. Orsaken till avställningen är välkänd, men av någon anledning tar inte Transportstyrelsen hänsyn till rådande situation utan lämnar ett beslut om att tidsfristen upphör ett givet datum.

Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd har föranlett en fråga till EU då Transportstyrelsen som skäl till sina beslut har angett att det är EU:s regler som ligger till grund.


Svaret från EU var långt och Thomas Morell citerar istället i texten en bärande mening i slutet av svaret: ”Vi anser att pandemin, som har orsakat en nedgång eller i vissa fall till och med ett tillfälligt avbrott i vägtransportföretagens verksamhet, vederbörligen bör beaktas av de nationella myndigheterna när de bedömer om ett företag uppfyller de krav som ställs för att få behålla sitt tillstånd.”

Han konstaterar att det finns en betydande förbättringspotential i myndighetens arbetsmetoder där onödig administration med fördel kan rationaliseras bort till förmån för effektivare handläggning av viktigare ärenden.

Avslutningsvis ställer han följande frågor till Tomas Eneroth:

1) Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förenkla och effektivisera Transportstyrelsens handläggning av trafiktillstånd för yrkesmässig trafik?

2) Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att möjliggöra övervintring för de företag som drabbats av pandemins effekter, utan att dessa ska hotas med indragna tillstånd?

Vill du läsa interpellation 2020/21:71 i sin helhet, finner du den här.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-20 09:56
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Infrastrukturministern Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Trafiktillstånd Transportstyrelsen