"Lastsäkringen" bestod av en ranglig tvärstötta och några spännband. Foto: Göran Rosengren

Slovensk förare fick böta 750 kronor för 23 ton dåligt säkrat gods

Med 23 600 kilo papper i lasten, vinkades det Slovenienregistrerade trailerekipaget in på kontrollplatsen vid Långeberga utanför Helsingborg. En obetald vägvinjett och bristfällig lastsäkring slutade med böter. Dyrast blev det att inte ha betalt vägvinjetten.


När polisen väger ekipaget kan vi konstatera att godsvikten ligger förskjuten ganska långt bak på trailern. När chauffören öppnar bakdörrarna, förstår vi varför.

På den bakersta pappersrullen går det att utläsa vikten, den väger drygt 1 800 kilo. Fraktsedeln säger att den totala godsvikten är cirka 23 600 kilo och en snabb uträkning säger att det därmed borde finnas 13 pappersrullar på flaket.

Dessa fyller inte flakets yta, varken framåt eller bakåt. När föraren öppnar kapellet på vänstersidan visar det sig att godset saknar godkänd förstängning framåt.
– Om han ska säkra det här godset med endast spännband får han använda ett 50-tal, förklarar trafikpolis Lars-Göran Samuelsson.

Föraren himlar med ögonen och slår ut med armarna när han får klart för sig vilka alternativ han har för att få köra vidare.

Att godset har placerats som det har gjort förklaras av att dragbilen är tvåaxlig. I det här fallet har alltså föraren, som berättar för Proffs att han lastat godset själv, uppenbarligen valt att välja lagliga axeltryck istället för betryggande lastsäkring.


Under tiden Lars-Göran
kontrollerar lasten, kontrollerar bilinspektör Tommy Berg fordonet och om vägavgiften är betald.
– Han har löst avgiften ungefär samtidigt som Lars-Göran vinkade in honom, berättar Tommy.

Böter för obetald vägavgift är 3 000 kronor. Att inte säkra godset kostar hälften så mycket.
– Och med rabatt, landar lastsäkringsböterna på blygsamma 750 kronor, konstaterar Lars-Göran Samuelsson avslutningsvis.

Föraren fick inte lämna platsen förrän böterna var betalda och godset hade säkrats på korrekt sätt.

I
I "skamvrån" på kontrollplatsen fick den slovenske föraren sällskap av en överlastad 3,5-tonnare på väg till en känd bilfabrikant. Det ska tiläggas att ytterligare en överlastad lättlastare med samma destination stoppades under de få timmar vi besökte polisen på Långeberga. Foto: Göran Rosengren

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-22 16:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg Lastsäkring Lastsäkring i fokus Trafikpolisen