Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

”Bristande kompetens och otydlighet” – Åkaren i Sverige ryter till mot Transportstyrelsen

I förra veckan lämnade Åkaren i Sverige en JO-anmälan. I den menar man att Transportstyrelsen inte klarar av att utföra det uppdrag som regeringen en gång gav myndigheten vad gäller tillsyn av landets åkeriverksamheter. Strax därpå skickade Åkaren i Sverige dessutom en skrivelse till Transportstyrelsen i vilken man bland annat förklarar att man vill ha klara och tydliga riktlinjer för hur åkerier ska agera för att klara sig från sanktionsavgifter.

Åkaren i Sverige inleder sin skrivelse till Transportstyrelsen med en fråga:
”Hur ska vi som driver åkerier och bussbolag göra vad som på oss ankommer för att inte överträdelser ska ske ute i vår verksamhet?”

Åkaren i Sverige menar att detta är den viktigaste uppgiften som Transportstyrelsen har att förmedla till åkeriföretagen.
”Vi vill ha klara och tydliga riktlinjer för hur vi ska agera för att klara oss från sanktionsavgifter som ofta är oproportionerliga jämfört med överträdelsens storlek.”.

Man framför även önskemål om att Transportstyrelsen ska reda ut hur ansvarsfördelningen mellan förare och arbetsgivare ska fördelas. Till exempel funderar man över att om en förare har ”rätt körkortsbehörigheter”, kan man då förutsätta att vederbörande har rätt nivå på sin kompetens och kan ta eget ansvar?

Här önskar Åkaren i Sverige ”en tydlig checklista som säkerställer att föraren har rätt behörigheter.”.

Hultsteins


En liknande checklista
vill man ha vad gäller färdskrivaren. Om företaget har gått igenom med den anställde hur färdskrivaren ska hanteras, tar då föraren över något ansvar vid tillsyn eller faller fortfarande överträdelsen på bolaget? funderar Åkaren i Sverige.

Vidare skriver Åkaren i Sverige; ”Genomgång av kör och vilotider och vägarbetstidslag (om föraren gör ett test som Transportstyrelsen tagit fram kan då ansvaret läggas över på föraren?) Önskas: Ett bra test som visar att föraren kan och fortsättningsvis ansvarar för sina egna handlingar.”.

Likaså kräver Åkaren i Sverige att Transportstyrelsen klargör vilken utbildningsskyldighet som vilar på företagaren och hur överträdelser ska följas upp på ett korrekt sätt. Vika åtgärder ska vidtas när något går fel och en överträdelse uppstår. Återigen önskar man ”en tydlig checklista man kan följa så man vet att man gjort vad som krävs för att undvika sanktionsavgift.”.

Man tar även upp frågan om huruvida YKB-utbildningen kan ge företagaren ansvarsfrihet vid till exempel kör- och vilotidsbrott. ”Hur mycket ska en förare lära sig på en YKB-utbildning? Kan det räcka för att föraren ska göra rätt i fortsättningen? Hur stort ansvar har YKB-utbildaren?”, frågar man.

Andra frågor berör de analysverktyg som finns tillgängliga på marknaden för att följa upp kör- och vilotider. ”Vilket analysprogram ska vi använda för att vi ska se exakt samma överträdelser som Transportstyrelsen ser. Vad säkerställer att Transportstyrelsens program är det programmet som ska användas vid tillsyn? Är det rättssäkert? Varför finns inte detta program på marknaden?”.

I slutet av skrivelsen kräver Åkaren i Sverige att ”Transportstyrelsen ska höja kompetensen på personal som genomför tillsynerna. Tillsynerna måste ha en förankring i verkligheten. Transportstyrelsens tjänstemän måste få en utbildning i lagstiftningens syfte. Idag har man bara teoretisk utbildning som allt som ofta inte tar hänsyn till verkligheten.”, menar Åkaren i Sverige.

Daf


Man ställer även krav
på ökad kompetens hos Transportstyrelsens personal vad gäller att upptäcka medvetet fusk, manipulerade färdskrivare och när fuskande företag ”rättar till filer i efterhand”.
De företag som friserar sina data på detta sätt kommer undan och slipper i nuläget sanktionsavgift.

Åkaren i Sverige anser det även vara önskvärt att myndigheten gör fysiska besök i åkeriföretagens lokaler, ”som det står i lagen”. Man pekar på att det vid sådana besök skulle vara ”mycket lättare att kommunicera behov av till exempel utbildning eller hur man ska ändra sitt sätt att arbeta för att göra rätt.”.

”Transportstyrelsens uppdrag ska främja den svenska näringen. Så hanteras inte uppdraget idag.”, avslutar man skrivelsen till myndigheten.

Läs även: Åkaren i Sverige JO-anmäler Transportstyrelsen

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-13 13:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkaren i Sverige Företagskontroller Sanktionsavgifter Schysta villkor Transportstyrelsen