Fråga om dåligt vägunderhåll på ministerns bord

Dåliga vägar har länge varit ett hett diskussionsämne inte minst inom vägtransportbranschen. En kartläggning som Trafikradion och P4 Malmöhus har gjort pekar på att 10 procent av det svenska, statliga vägnätet bedöms som dåliga.
Detta har fått Thomas Morell (SD) att författa en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Christian Eriksson, enhetschef för tillstånd vägunderhåll vid Trafikverket, säger till P4 Norrbotten att Trafikverkets budget inte räcker till för ett bättre vägunderhåll. Det handlar om prioriteringar, menar han.
– Vi har rätt mycket dåliga vägar i hela Sverige, säger Eriksson i radiointervjun.

Sverigedemokraten Thomas Morell har reagerat på missförhållandet och har därför skickat en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Frågan inleder Morell med att konstatera att mer än 15 000 mil av det statliga vägnätet är i synnerligen dåligt skick, och att det krävs akuta åtgärder för att nå en rimlig standard på dessa vägar.

Thomas Morell påpekar att de 10 procent av det statliga vägnätet som är i akut behov av underhåll ligger ute i den svenska landsbygden. ”Vägarna ska fungera som en livsnerv för de boende men också för viktig svensk industri och jordbruksproduktion.”, skriver han.


Vidare anser Morell
att det ”är anmärkningsvärt att regeringen blundar för det stora investeringsbehovet på det statliga vägnätet.”.

Utöver riskerna med att företag flyttar från landsbygden och att människor som bor vid dessa vägar tröttnar och flyttar till områden med bättre infrastruktur, ser Thomas Morell även trafiksäkerhetsmässiga faror i det dåliga vägunderhållet som medför ”kraftig spårbildning och grova vägskador till följd av att vägkroppen skadats.”.

Morells fråga till Tomas Eneroth lyder:
Avser regeringen att avsätta medel för att åtgärda de delar av det statliga vägnätet som är i undermåligt skick?

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-28 11:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth Trafiksäkerhet Vägunderhåll