Foto: Roger Ogemar

Polisen har avslöjat ny metod för färdskrivarmanipulation

En irländsk förare snärjer in sig i lögner när yrkestrafikgruppen upptäcker en ny typ av färdskrivarmanipulation. Den första av sitt slag att hittas i Sverige. Det hindrade dock inte åkeriägaren att anklaga polisen för att antingen ha stulit trailern eller i vart fall möjliggjort att den kunnat stjälas samt för att ha brutit mot mänskliga rättigheter.

En måndag i början av maj hade yrkestrafikgruppen i Västmanland kontroll på E18 nära Köping. De anade inte att de denna dag skulle påträffa en färdskrivare som manipulerats på ett sätt som tidigare inte setts i Sverige.

En MC-polis stod på påfarten cirka 1,5 kilometer från kontrollplatsen och uppmärksammade en irländsk dragbil som med god fart påbörjade en omkörning av en annan lastbil. Det verkade uppenbart att föraren inte lagt märke till MC-polisen som beslutade sig för att hämta in ekipaget för kontroll.

Vid kontrollen visade färdskrivaren endast 500 meters körning, men den irländske föraren kontrade snabbt med att han precis börjat köra från en parkering i Köping. Vad han inte visste, var att närmaste parkering ligger 2,5 kilometer från kontrollplatsen.
– Och enda påfarten från Köping innan kontrollplatsen, var den vår MC-kollega hade stått på och som föraren inte sett förrän han blev stoppad av honom, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Föraren kunde inte heller uppvisa en färjebiljett för att styrka när han kommit in i landet. Den hade han kastat, sade han. Några frakthandlingar kunde han inte heller visa upp.
– Han sade att han hade bytt trailer med en kollega som fortsatt lossningen och därför fått alla frakthandlingar, säger Roger Ogemar.
Därefter radades allehanda förklaringar upp om hur han hade kört, men han fick det inte att stämma.

Den tomma trailern fick då kopplas av och ett intensivt arbete påbörjades för att finna någon form av manipulationsutrustning. Förutom visuell undersökning, användes även en till regionen nyinköpt mätutrustning, men utan resultat.
– Då vi endast hade fragment av färdskrivarfiler att gå på tillsammans med förarens ständigt reviderade förklaringar om hur han färdats, beslutade vi att ta dragbilen i beslag samt genomsöka föraren, säger Roger Ogemar.

Dragbilen bärgades och låstes in på en märkesverkstad i Västerås som bistod med dataavläsningar, råd och teknikerhjälp, även det resultatlöst. Däremot fann man gömda dokument inne i hytten som avslöjade att föraren kört minst 750 kilometer de senaste 28 timmarna innan kontrollen.

Tillverkaren av färdskrivaren kontaktades och enheten skickades till dem. Några dagar senare hade de läst av och röntgat enheten utan att ha hittat extra delar i den. Då skickades enheten till deras utvecklingsavdelning för vidare undersökning.
– Chefsingenjören på avdelningen kontaktade mig och sade att de funnit en synnerligen avancerad mjukvarumanipulation. Inget som en vanlig IT-tekniker kan göra, säger Roger Ogemar.
Med instruktioner från tillverkaren kunde sedan yrkestrafikgruppen med gott resultat utläsa hur manipulationen aktiverades efter att åter ha monterats i fordonet för provkörning.

I dagsläget är föraren rapporterad för dataintrång då det konstaterats att han använt utrustningen. Åklagaren kommer att driva en företagsbot mot det irländska åkeriet då vinningen av brottet begåtts i företagets regi.

Det irländska åkeriet hävdade att det måste varit fabrikationsfel på färdskrivaren och de dristade sig även till att anklaga polisen för att antingen ha stulit den avkopplade trailern eller i vart fall möjliggjort att den kunnat stjälas.
– Vi skulle även ha brutit mot mänskliga rättigheter när vi inte ordnade hotellboende åt föraren som fick vänta i tre dagar på att bli hämtad, säger Roger Ogemar.

Efter avslöjandet av mjukvarumanipulationen, har hoten avklingat och de önskar nu hämta dragbilen.
– Rättvisans kvarnar mal långsamt och beslaget av fordonet har ännu inte hävts, avrundar Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-15 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Färdskrivare Manipulerad färdskrivare Trafikåklagare Trafikpolisen Transportfusket Västerås