Foto: Henrik Sommerfeld

Postnord levererar fossilfritt på Södermalm

Med ett sikte på att bli fossilfria 2030, tar nu Postnord Sverige ett första steg och ställer om till en fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm.

Postnord har under de senaste tio åren arbetat systematiskt med fokus på att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Logistiken effektiviseras, fordonsflottan uppdateras löpande, det sker en övergång till förnybara drivmedel och elfordon används i stor utsträckning för distribution.

Södermalm i Stockholm som har 127 000 invånare på liten yta, är hårt drabbat av utsläpp från fordonstrafik,står det vidare i pressmeddelandet. Det är delvis på grund av den dåliga luftkvaliteten som stadsdelen är utvald att bli fossilfri, men också tack vare att infrastrukturen för el och andra förnybara drivmedel finns i området. Postnord är inte ensamma om att ha höga klimatambitioner. Flera företag har reagerat positivt på satsningen.

Eldrivna fordon och cyklar kommer att täcka stadsdelen och andra fordon som levererar i området kommer fortsättningsvis att tankas enbart med förnybara drivmedel. Enligt beräkningar kan effekten av den fossilfria omställningen ge 360 000 kilo mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser, räknat som koldioxidekvivalenter.


Om artikeln

Publicerad: 2020-05-28 09:33
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Cykelbud Elfordon Fossilfritt PostNord