Speditören är i nuläget inte misstänkta för något brott.

Otillåtna cabotage rullar in i en aldrig sinande ström

Otillåtna cabotage fortsätter att sysselsätta trafikpolisen. Men är alla avslöjanden resultatet av ett systematiskt fusk där man chansar på att kunna tjäna pengar på ett olagligt trafikupplägg? Högst sannolikt är det inte så illa. Fusk är troligtvis en vanlig anledning men även glömska, slarv och (inte minst) okunskap har resulterat i att många utländska åkerier har fått betala dyrt på landets kontrollplatser.

Ett i raden av otillåtna cabotage rapporterades förra onsdagen av trafikpolisen i Helsingborg.
– Transporthandlingarna saknade väldigt många uppgifter, förklarar trafikpolisens gruppchef i Helsingborg, Farid Umeflod.

Mönstret känns igen och det hör till vanligheterna att både speditörer och åkare reagerar och tycker att polisen är ”petig” som inte kan se mellan fingrarna på det som transportörerna menar är ”bagateller”.

Anledningen till att dokumentationsbrister många gånger landar i ett otillåtet cabotage beror enligt flera poliser som tidningen har pratat med på att dokumenten är det enda sättet som kan visa att transporterna har utförts enligt gällande regler.
– Speditören i det här fallet hade förståelse för mitt resonemang och betalade ganska omgående, förklarar Farid.

Samma dag stoppades ytterligare ett ekipage som också visar sig vara ett otillåtet cabotage.
– I det fallet handlade det om att dragbilen hade gjort fler inrikes transporter än tillåtet. Även i det fallet betalades förskottet snabbt, summerar Farid Umeflod som inte mer i detalj kan förklara ärendet eftersom det var en kollega som hade hand om det.

VBG onspot


Dagens kontrollverksamhet kom
i övrigt att handla om fortkörningar, dålig lastsäkring, slitna däck, obesiktigade färdskrivare – och en överlastad 3,5-tons lastbil.
– Det var en privatperson i en norskregistrerad 3,5-tonnare som lastat lite väl mycket. Så pass att det kostade maxbeloppet 4 000 kronor, plus att vi omhändertog förarens körkort.

På torsdagen mobiliserar sig trafikpolisen återigen på Långeberga kontrollplats. Och trots att det var helgdag, rullar ytterligare en ”olaglig” cabotagetransport in.
– Det var en tysk dragbil där anledningen till att vi stoppade den egentligen var för att göra en farligt godskontroll, berättar Farid Umeflod.

Kontrollen började inte så bra. Farid förklarar att det tog cirka 45 minuter innan det farliga godset kunde hittas på trailern. I samband med att frakthandlingarna gicks igenom, kunde polisen konstatera att det rörde sig om en cabotagetransport.
– I det här fallet har ekipaget kommit till Sverige från Norge men föraren kunde inte bevisa att han kommit in med last och då får man endast köra en inrikes transport. Nu visade det sig att han var inne på transport nummer två.

VBG onspot


Farid talade via telefon
med den tyska transportören, som var allt annat än nöjd.
– Dels tyckte de att kontrollen hade tagit för lång tid, dels höll de inte med om att transporten i fråga var ett otillåtet cabotage. Transportören sa att jag skulle bli kontaktad av den tyska staten eftersom jag inte kunde mitt jobb. Det har jag inga synpunkter på, men mitt beslut står naturligtvis fast, förklarar Farid.

Vid ytterligare fem tillfällen blev Farid uppringd av transportören.
– De ville veta hur de ska bete sig för att köra lagligt.

Då ingen betalning dyker upp under torsdagen, klampas dragbilen.
– Dagen efter, vid åttatiden på morgonen, har man betalat förskottet på sanktionsavgiften, berättar Farid Umeflod.

Att transportörer frågar polisen om vilka regler som gäller är inte ovanligt, det händer titt som tätt. Redaktionens slutsats är att okunskapen är stor hos många åkare och speditörer. Man kan även misstänka att fusk såväl som slarv är andra orsaker som gör att poliskontroller slutligen landar i otillåtna cabotage. Vad tror Farid?
– Det kan nog vara en kombination av allt du nämner, avrundar Farid Umeflod.

Proffs har tidigare nämnt det, men någon form av certifiering för internationella transporter för dem som bedriver den typen av trafik borde vara ett rimligt krav. Åkeriägare, chaufförer och – inte minst – speditörer borde enligt vår uppfattning omfattas av nämnda krav.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-27 16:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Helsingborg Trafikpolisen Transportfusket