Foto: Göran Rosengren, arkiv

Utskottsinitiativ från Sverigedemokraterna till Trafikutskottet

Vem vågar trycka på stoppknappen?

I förmiddags publicerade vi Thomas Morells (SD) fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om huruvida regeringen avsåg att utlösa skyddsåtgärder för svensk transportnäring. Nu går man vidare med ett utskottsinitiativ.

I förmiddags publicerade vi Thomas Morells fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Thomas Morell hänvisade där till de exeptionella förhållandena vi har idag i samband med pandemin och ansåg att det var dags att utlösa skyddsåtgärder enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1072/2009 för att skydda den hårt pressade åkerinäringen under rådande ekonomiska kris. Nu tar man ett steg till.

Med anledning av den hårt pressade transportnäringen har Sverigedemokraterna i riksdagens trafikutskott lämnat in ett förslag till utskottsinitiativ. Sverigedemokraternas förslag bygger på möjligheten att begära att kommissionen vidtar skyddsåtgärder för den svenska åkerinäringen.

Ett utskottsinitiativ kan beskrivas som att ”om ett eller flera partier vill väcka en fråga och det inte är allmän motionstid och regeringen inte har lämnat någon proposition om saken, så återstår bara att ta ett utskottsinitiativ”.

I förslaget tar man åter upp artikel 10, EG 1072/2009 som lyder enligt följande i punkt 1:
”Om det uppstår allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden inom ett visst geografiskt område på grund av, eller förvärrade av, cabotagetransporter, får varje medlemsstat hänvisa ärendet till kommissionen i syfte att vidta skyddsåtgärder och ska därvid förse kommissionen med nödvändiga uppgifter och underrätta den om de åtgärder som den avser att vidta beträffande transportföretag etablerade i medlemsstaterna”.

Thomas Morell, Sverigedemokraternas talesperson i yrkestrafikfrågor, fortsätter.
– I den ekonomiska situation vi nu befinner oss i, är läget än värre och vi har redan sett ett flertal konkurser inom åkerinäringen, en mycket oroande utveckling. Vårt förslag innebär att man tillfälligt stoppar möjligheten att utföra cabotagetransporter, vilket också lagstiftningen ger utrymme till.

Han tillägger att efter den svåra ekonomiska period vi nu går igenom, måste det finnas inhemska transportföretag kvar på marknaden.
– Att tillåta cabotagetrafik under den ekonomiska situation vi befinner oss i, kommer att göra det omöjligt för en stor del av de svenska åkerierna att överleva och det vore mycket olyckligt avslutar Thomas Morell.

Att stoppa cabotagetrafiken nu, har lyfts i fler länder. Frågan är vilka länders politiker som vågar trycka på den röda stoppknappen.