Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Thomas Morell (SD): Kommer regeringen att begära skyddsåtgärder för åkerinäringen?

Situationen för de flesta företagare är idag svår och fortsätter att förvärras. Så även inom transportnäringen som dessutom fortsatt utsätts för hård konkurrens från aktörer från framför allt östra Europa. Thomas Morell vill att artikel 10.1 i förordningen (EG) nr 1072/2009 ska utlösas.
Thomas Morell (SD) vill se skyddsåtgärder för svenska åkerier. Foto: Göran Rosengren, arkiv
Thomas Morell (SD) vill se skyddsåtgärder för svenska åkerier. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Han inleder med att understryka att rådande situation har vi aldrig tidigare upplevt och att de fulla, ekonomiska effekterna av pandemin ännu inte kan uppskattas helt.

Frågan om den otillåtna cabotagetrafiken som bedrivs i landet, har varit föremål för åtskilliga riksdagsdebatter.
– I det läge vi befinner oss just nu är situationen än värre, och den omfattande cabotagetrafiken har lyfts i våra nordiska grannländer. I den situation som nu råder där svenska åkerier tappar transportuppdrag är frågan om att utlösa artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1072/2009 relevant, skriver han till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Nämnda artikel som Thomas Morell vill ska utlösas, öppnar för skyddsåtgärder om det uppstår ”allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden på grund av, eller förvärrade av, cabotagetransporter”.

Med ”allvarliga störningar” avses uppkomsten av konkreta problem på marknaden. Exempelvis att ett allvarligt och potentiellt varaktigt överskott i förhållande till efterfrågan innebär ett hot mot den ekonomiska stabiliteten och överlevnaden för ett väsentligt antal transportföretag.

De senaste dagarna har flera svenska åkerier försatts i konkurs och det verkar bara vara början.
– Åkerier från låglöneländer har etablerat sig så hårt i de nordiska länderna att de byggt upp en kedja med mobila verkstäder, däckverkstäder och mobila tankstationer, skriver han vidare.
Dessa verksamheter hade inte varit nödvändiga om regelverket kring cabotagetrafiken följts.

Thomas Morell anser att det finns starka skäl att motverka det otillåtna cabotaget och att under den kris som nu råder, lösa ut tidigare nämnd artikel. Med anledning av detta vill han ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth.
– Avser regeringen att begära hos kommissionen att utlösa skyddsåtgärder enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1072/2009 för att skydda den hårt pressade åkerinäringen under rådande ekonomiska kris?

Vill du läsa Thomas Morells fråga i sin helhet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-03 09:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturminister Otillåtet cabotage Riksdagen Skyddsåtgärder Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth