Foto Jonas Nordin Foto Jonas Nordin

Kunskapsbrister bland nya förare av lättlastare

I pandemins kölvatten ökar behovet av transporter med mindre fordon såsom lättlastare. Det är lätt att hitta förare då det endast krävs en B-behörighet. När fordonen används i yrkesmässig trafik, tillkommer emellertid krav som den vanlige personbilsföraren inte alltid känner till. Ett sådant krav är kör- och vilotidsboken.

Igår berättade vi att endast hälften av lättlastarna som nyligen kontrollerades i trakterna kring Västerås klarade sig utan anmärkning. Idag talar vi åter med bilinspektör Roger Ogemar som är en del av yrkestrafikgruppen i Västmanland och som säger att han upplever att lättlastarna verkar ha blivit lite fler.

Kanske beror det på att många småföretag under pandemin passar på att ta fler körningar för exempelvis de stora matleverantörerna som levererar livsmedel till folk i hemmen.

För att framföra en lättlastare krävs endast ett vanligt personbilskörkort, en B-behörighet, varför det är lätt att hitta förare. Det är emellertid inte självklart att en person med B-körkort vet vad som gäller för yrkesmässig trafik. När de inte själva vet och ingen annan berättar för dem om vad som gäller, kan det bli fel och då hamnar åter transporter med lättlastare i negativt fokus .

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Det är transportföretag som har trafiktillstånd och tar betalt för sina tjänster vilket gör det till yrkesmässig trafik och sådan kringgärdas av regelverk. Det är alltså ingen ideell, gratis verksamhet. Yrkesmässig trafik kräver att förarna ska medföra en personlig vilotidsbok där de ska skriva in hur de kör.

Det handlar inte om överlaster, utan istället är det kravet på vilotidsboken som ställer till det.
– Vi ser att många av förarna är relativt nyanställda och har kört ett par veckor, kanske en månad och när vi frågar efter tidboken, har de ingen aning om vad det är vi talar om. De känner helt enkelt inte till att en sådan krävs för den körning de utför, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Med tanke på att åkerierna har trafiktillstånd och är etablerade, borde det kunna förväntas av dem att de, när de anställer personer som inte har kört yrkesmässig trafik tidigare, tar ett större ansvar och informerar om tidboken samt tillhandahåller en sådan för varje fordon, men så är det inte alltid.
– Förarna har alltså inte ens någon vilotidsbok med sig i fordonet, säger Roger Ogemar.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Företagen vars förare stoppats utan tidbok, har exempelvis ursäktat sig med att deras rutiner kan ha brustit.
– I dessa fall får företagen ett kontorsföreläggande om 1 800 kronor, det vill säga en ordningsbot som skickas till berörd person av en utredare hos polisen, säger Roger Ogemar.

Förare som inte för tidbok får en en högre ordningsbot om 3 000 kronor. Varför så mycket mer för föraren?
– Förarna har det större ansvaret att känna till vad som gäller för den körning de utför. Saknas tidbok, ska föraren påtala det för företaget som gratis ska tillhandahålla sådana och dessutom föra en lista över utlämnade tidböcker samt hålla koll på att förarna noterar i densamma, säger Roger Ogemar.

Huruvida avsaknaden av tidböcker är något man kommer att få se mer av framledes, återstår att se.
– Det vore trist om vi får se ännu fler förare som bara sätter sig i ett fordon och kör utan att känna till reglerna. Att känna till kör- och vilotidsreglerna är inte bara ett krav, det är även viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, avrundar bilinspektör Roger Ogemar.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-09 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Körkortsbehörighet Lättlastare Polis Västerås Vilotidsbok