Infrastrukturministern svarar på fråga om dispens från YKB

Thomas Morell (SD) ställde infrastrukturminister Tomas Eneroth frågan om huruvida ministern och regeringen avsåg att införa en dispens för genomförd repetitionsutbildning i YKB under resten av 2020 och därmed minimera risken för brist på yrkesförare. Nu har svaret kommit.

I sin frågeställning tar Thomas Morell upp den unika situation vi just nu befinner oss i och att det idag, på grund av Covid-19, ställs in utbildningar för att minska smittspridning.

Sverige behöver sina yrkesförare. Det har blivit tydligare än någonsin i virusets kölvatten och att då avstå från förare på grund av att de inte kan gå sin YKB-utbildning, är att minska antalet chaufförer som kan köra de viktiga transporterna som ska hålla igång Sverige.

Thomas Morell efterfrågade en dispens från YKB och nu har svaret kommit.

Tomas Eneroth (S) konstaterar i svaret att Coronasmittan har fått stor påverkan på vårt samhälle, så även på transportnäringen. Innan han kommer fram till kärnan i frågeställningen, lyfter han att regeringen har vidtagit ett antal åtgärder i syfte att underlätta för bland annat transportnäringen.

De åtgärder han talar om är bland andra de generella åtgärder regeringen har föreslagit som anstånd med skatteinbetalningar samt att staten tillfälligt tar hela sjuklönekostnaden under april och maj. Transportstyrelsen fattade den 16 mars 2020 ett beslut om att medge vissa undantag från förordningen om kör- och vilotider.

På själva kärnfrågan som ställdes av Thomas Morell, svarar Tomas Eneroth att vad gäller yrkesförarkompetens, planeras redan förändringar med anledning av ett nytt EU-direktiv som kommer möjliggöra att vissa delar i fortbildningen genomförs genom distansundervisning. Regeringen bereder nu skyndsamt frågan.

Hur tolkar Thomas Morell svaret?
– Det kan möjligen innebära att departementet försöker hitta en lösning. Jag kommer att bevaka detta framgent eftersom det sannolikt kommer att innebära att ett antal förare drabbas om de inte kan genomföra den/de kvarvarande kurserna innan beviset går ”ur tiden”, avrundar Thomas Morell.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-01 13:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Covid-19 Dispens Infrastrukturministern Thomas Morell Tomas Eneroth YKB