Proffs artikel om "laglösheten" i hamnarna, fick Jimmy Ståhl (SD) att "sätta kaffet i halsen".

Jimmy Ståhl (SD) frågar Infrastrukturministern:

Hur avser ministern agera för att återställa sjösäkerheten och säkerheten i hamnarna?

När riksdagsledamot Jimmy Ståhl (SD) läste Proffs text ”Kustbevakare frustrerade – Hamnen ”laglös” efter beslut i Högsta domstolen”, föranledde det honom att skriva en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Jimmy Ståhl skriver följande i sin fråga 2019/20:1254 Sjöfartssäkerhet:
Som tjänstledig hamnarbetare med 20 års yrkeserfarenhet satte jag kaffet i halsen när jag läste Tidningen Proffs artikel om frustrerade kustbevakare.

”Under min utbildning och under åren som hamnarbetare har vi kontinuerligt fått utbildningar i hur viktigt det är med säkerheten i hamnen och även på det gods vi fraktar ombord och placerar på fartygen. Säkerheten är A och O.

Att slarva med lastsäkring kan vid blåst leda till att godset sliter sig och slår loss annat gods, vilket kan resultera i att fartyget går under. Farligt gods är än mer viktigt att hantera korrekt; det finns rutiner i hamnen som säger var farligt gods ska stå i väntan på ombordlastning för att skadan om olyckan är framme ska bli så liten som möjligt och för att räddningspersonal enkelt ska komma åt godset.

Hamnen har rutiner och instruktioner för hur man ska agera vid en olycka, hur man larmar och hur man hjälper räddningspersonal fram till olycksplatsen. Att läsa hur illa det är ombord på fartyg och hur många brister Kustbevakningen upptäcker är minst sagt skrämmande.

Sedan sommaren 2019 kan inte Kustbevakningen längre straffa lagbrytarna, då Högsta domstolen i juni 2019 beslutade att dessa bara får dömas enligt lagar på svenska. Johanna Ström från Kustbevakningen hoppas att lagen översätts så snabbt som möjligt.

Enligt artikeln säger Kustbevakningen att runt 41 procent av alla lastbilar de inspekterar, ofta lastade med brandfarliga ämnen och gifter, har brister i säkerheten. 2019 var ett katastrofalt år för sjösäkerheten i världen. Året startade med ett rekordstort antal bränder på fraktskepp under kortast tid, och huvudorsaken tros vara att transportföretag inte deklarerar farligt gods.

Brand ombord på ett fartyg är bland det värsta som kan hända. Sjösäkerheten får inte äventyras – det måste till snabba åtgärder nu som säkerställer säkerheten i hamnar och framför allt ombord på fartyg. Vi ska inte behöva läsa om dödsfall när dessa enkelt kan undvikas.

Med anledning av texten ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:
Hur avser ministern att agera för att återställa sjösäkerheten och säkerheten i hamnarna?”

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-24 14:37
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturministern Jimmy Ståhl Kustbevakningen Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Tomas Eneroth