Här slutade resan för ”mörkad” och osäkrad ADR-transport

Gods som inte har lastsäkrats tillräckligt är något som trafikpolisen upptäcker inte alldeles sällan. Även farligt gods som gömts bland annat gods är en farlig men inte helt ovanlig företeelse. Och när dessa båda brister kombineras, då är det en ”mix” som kan sluta i katastrof på mer än ett sätt.
- Det kan få allvarliga konsekvenser för både människor och miljö, förklarar Farid Umeflod, gruppchef på trafikpolisen i Helsingborg efter att nyligen ha hanterat ett sådant ärende.

Farid Umeflods ”polisöga” fastnade i förra veckan på ett utländskt trailerekipage som passerade förbi honom på E6 vid Helsingborg. När han dirigerat upp ekipaget på vågplattan på kontrollplats Långeberga, trodde han först att han hade stoppat en tom transport.
– Det handlade åtminstone inte om särskilt mycket gods, säger han.

Men det som fanns på trailern var ändå av ”polisärt intresse”.
– Vid en första anblick bakifrån så det ut som att det längst fram på flaket stod några pallar med skumgummi av något slag.

Men luttrad och vis av erfarenhet, ber Farid chauffören att öppna upp kapellsidan.
– Då ser jag att det står ett par rader med blåa plåtfat, totalt cirka ett femtontal.

Chauffören tittar på Farid och undrar om han är nöjd.
– Jag skakar på huvudet och säger ”katastrof”. Han tittar återigen på mig och ser frågande ut.


Plåtfat brukar kunna innehålla
farligt gods så Farid ber föraren om att få titta på frakthandlingarna. Farid fick bläddra ett bra tag innan han hittade dokumenten som hörde till plåtfaten.
– Med nära nog mikrotext kunde jag konstatera att innehållet i faten var brandfarlig tryckfärg. En odeklarerad ADR-transport som dessutom inte var lastsäkrad, förklarar han.

Faten som innehöll tryckfärg (förpackningsgrupp 2) var inte heller rätt etiketterade.
– Det finns ett avsändaransvar för det. Men chauffören har ju trots allt gått en utbildning och har därför också ett väldigt stort ansvar.

Förarens ansiktsfärg bleknade när han förstod att han körde farligt gods – eller om han plötsligt förstod att polisen upptäckt att så var fallet.
– Oavsett så är det farligt att frakta farligt gods utan att ha skyltat sitt fordon rätt och/eller att inte ha rätt skriftliga instruktioner till godset. Det kan få allvarliga konsekvenser för både människor och miljö vid en eventuell olycka, förklarar Farid Umeflod.

Som lök på laxen hade chauffören inte heller betalat vägavgiften.
– Totalt fick föraren betala strax över 9 000 kronor i böter, säkra sin last och köpa en vägvinjett innan han kunde fortsätta sin resa, avslutar Farid Umeflod.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-06 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-tranporter Helsingborg Lastsäkring Trafikpolisen Vägavgift