Foto: Jonas Nordin

10 av 20 lättlastare klarade inte kontrollen

Transporter utförda med 3,5-tonsfordon, så kallade lättlastare, fortsätter att framstå som något av ”vilda västern” präglat av okunskap, arrogans gentemot gällande regelverk och inte sällan en ”går det så går det-mentalitet”. Bristerna är oftast förknippade med påtagliga säkerhetsrisker. Transportörer som följer regelverken hamnar oförtjänta i skuggan av dem som inte gör det.

Tisdagen den 7 april hade yrkestrafikgruppen i Västmanland kontroll i båda riktningarna på E18 mellan Enköping och Västerås. Tjugo lättlastare av olika sort hann man med under arbetspasset.

Av dessa var det endast hälften, 10 stycken, som var helt utan anmärkning.

De övriga resulterade i 6 överlaster mellan 25 – 235 procent varav två ledde till körkortsomhändertaganden.
Två fordon hade fordonsbrister och fick föreläggande om att reparera och ombesikta fordonen.

Samtliga transporter som krävde vilotidsbok, hade sådana med sig, men en förare hade inte fyllt i vilotidsboken på några dagar. En annan förare hade en vilotidsbok som använts av två tidigare förare. Eftersom vilotidsboken är personlig, fick vederbörande böter för detta.

En lättlastare var både överlastad och hade inträtt körförbud. Vid kontroll visade det sig att samma fordon stoppats två gånger tidigare i Gävle under januari, rejält överlastad.

En annan sak som emellanåt vållar problem för förare, är hur tunga släp de får köra med den körkortsbehörighet de har. Denna dag blev det två förare som körde med släpvikter som var för tunga för deras körkortsbehörigheter.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-08 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Lättlastare Överlast Polis Västerås Vilotidsbok