Karlsson Spedition äger inte längre denna trailer och säger till oss att det är bekymmersamt att deras företagsnamn syns i dessa och liknande sammanhang. Ett problem de delar med andra som har sålt sina enheter. Karlssons Spedition arbetar sedan en tid tillbaka på att finna en fungerande och kostnadseffektiv lösning för att få bort logotypen från de trailers de säljer. Foto: Roger Ogemar

Polisens kontroller på ”smygvägar” gav resultat

Vissa av landets vägar rekommenderas förare som kör för oseriösa aktörer att ta för att undkomma poliskontroller. Det hjälper emellertid inte längre eftersom polisen känner till vilka vägar det handlar om. Att chansa blev kostsamt för denna bulgariske åkare.

Under torsdagen den 26 mars, begav sig yrkestrafikgruppen i Västmanland upp till de norra länsdelarna för att kontrollera de så kallade ”smygvägarna” som man vet att oseriösa aktörer rekommenderar sina förare att ta för att undvika kontroller.

En av dessa vägar är länsväg 68 och även denna gång visade det sig att det ute i skogarna förbi Riddarhyttan, finns obegränsat med arbete att finna.

Under arbetspasset vägdes och rapporterades ett antal lättlastare och biltransporter som blev stående med böter i handen för både överlaster och ej ifyllda vilotidsböcker samt en del hastighetsöverträdelser. Inte ens i dessa coronatider är det brist på arbete för trafikavdelningarna.

Det första ekipaget de träffade på under passet var ett bulgarienregistrerat trailerekipage.
– Föraren, som även var far till åkaren, uppvisade endast bulgariska handlingar, men uppgav att han körde mellan Danmark och Sverige i tre månader. Sedan var han ledig en månad och bodde då hos sin son i Makedonien, säger bilinspektör Roger Ogemar.
Kontrollen som utfördes, påvisade inga brister varken vad gällde kör och vilotider eller dokumenten, men misstankar infann sig kring lastvikten.

Han hade lastat trailern med drygt 25 ton virke från en såg i Fagersta och bilinspektören bad föraren öppna hela kapellet.
– Föraren verkade inte helt nöjd med uppgiften och mumlade något om att det kan vara ”något ton för mycket”, säger Roger Ogemar.

Det visade sig vara lastat mot framstammen och ända upp till taket i hela trailern sånär som på 1,5 meter längst bak.
– Detta drogs med en tvåaxlig dragbil, vilket innebar att de mobila vågarna åkte fram och i takt med det, mulnade föraren alltmer, säger Roger Ogemar.

Misstankarna bekräftades när vågarna stannade på drygt 22,7 ton för dragbilen och ett drivaxeltryck på 15 150 kilo.
– När jag talade med sonen till föraren, skyllde han allt på företagets lastare i Fagersta och han föreslog att man skulle få åka tillbaka till sågen för att lasta om, men det var något vi inte kunde tillåta, säger Roger Ogemar.

Detta resulterade i en bot till föraren på 5 500 kronor samt en överlastavgift till åkeriet på
13 600 kronor. Överlastavgiften betalades omgående, men trailern blev klampad för att hindra fortsatta överträdelser.

Den danska speditören sände en treaxlig dragbil som anlände senare under kvällen varpå klampen kunde låsas upp.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-27 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Överlast Överlastavgift Polisen Transportfusket Västerås