Politikerna: Mer gods på järnväg, men...

Trafikverket kan knäcka godstågstrafiken

Trafikverket arbetar ihärdigt för att införa ERTMS med signaler i loket, istället för vårt ATC med signaler efter banan, trots att det fungerar bra och trots att det inte är det mest angelägna investeringsobjektet med järnvägens tillstånd.

Hans Sternlycke på Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet berättar att Trafikverket ämnar börja med stambanorna och då Alvesta-Nässjö som skall vara klar 2023. Just där ERTMS kan göra mest skada för godstågstrafiken.

När driftplatserna byggts om 2025 är det bom stopp. Om loken inte har ERTMS, får de inte korsa banan eftersom Trafikverket påstår att man inte kan ha ERTMS och ATC samtidigt.

Det är lögn, skriver Hans Sternlycke i pressmeddelandet.

Det finns tre sträckor i Sverige som har det och det finns banor med dubbla signalsystem i utlandet. Risken är att det går som för ERTMS på Köpenhamn-Ringsted. Man kan ha ERTMS på linjen, men inte på stationerna eftersom det blir för komplicerat för ERTMS.

Det är de små tågoperatörer som står för fraktkonkurrensen, men de har små marginaler på grund av osund prispress från lastbilar som kör på oskäliga villkor. De har inte råd att rusta lok för tre miljoner och certifiering för 10 miljoner kronor för udda loktyper, som de kör med. Och staten bidrar inte till kostnaden som i andra länder.

Delas Sverige i bitar med stambanorna som barriärer, innebär det att de bara kan köra i ett område med för korta avstånd för att kunna konkurrera med lastbil.

Stängs korsningen med Södra stambanan av för dem, innebär det att man antingen måste ta kostnaden av att växla till ett ERTMS-utrustat lok – eller ge upp. Med detta genomfört kan Trafikverket knäcka godstågstrafiken. Det blir inte bara godstågslok som blir obsoleta utan också persontåg.

Hur ska svensk industri kunna få billiga och säkra transporter med sådana hugg mot godstågen som Trafikverket utdelar? Hur skall vi kunna få mindre utsläpp när allt mer tvingas över på lastbil, och hur skall näringslivet kunna konkurrera med de högre kostnader det blir frågar sig Hans Sternlycke.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-03 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: ATC ERTMS Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet Godståg Lastbil Trafikverket Vägtransporter