Foto: News Oresund

Regeringen höjer ambitionsnivån i trafiksäkerhetsarbetet

Regeringen höjer ambitionen för arbetet med trafiksäkerhet genom att besluta om ett nytt delmål för omkomna och skadade i trafiken. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
– Ingen ska dö i trafiken. Nu höjer vi ambitionsnivån och beslutar om ett nytt delmål för att påskynda arbetet med nollvisionen, säger han.

Delmålet innehåller en halvering av antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten, och luftfarten. Även antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras, och dessutom ska antalet allvarligt skadade inom samtliga trafikslag minska med minst 25 procent. Målet ska vara uppfyllt till 2030. Därmed omfattas alla trafikslag av målet, som nu även är tidsatt.

Myndigheten Trafikanalys kommer årligen att följa upp hur arbetet med att nå målet fortskrider.

Tomas Eneroth igen.
– Sverige är världsledande i trafiksäkerhet. Vi lanserade nollvisionen, och den har varit banbrytande för att minska antalet döda och skadade i trafiken både i Sverige och i många andra länder i världen. Det är ett av skälen till att vi i Sverige har blivit utsedda att vara värd för världens största trafiksäkerhetskonferens, säger han.

Den 19-20 februari 2020 kommer länder från hela världen till Stockholm för att delta i den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet. Konferensen är ett avstamp för att utveckla det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.Fotot från News Oresund.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-13 14:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturminister Nollvisionen Tomas Eneroth Trafikolyckor Trafiksäkerhet