Morell (SD): Dags att sätta ner foten mot ”fyrkantiga företagskontroller”

Transportstyrelsens sätt att utföra sina kontroller gällande kör- och vilotider har varit ett ständigt återkommande ämne inom transportbranschen sedan 2011. Detta har Thomas Morell (SD) uppmärksammat vid flera tillfällen. Senast i en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), som publicerades alldeles nyss på riksdagens hemsida.
Thomas Morell (SD). Foto: Göran Rosengren, arkiv
Thomas Morell (SD). Foto: Göran Rosengren, arkiv

Thomas Morell berättar i sin interpellation att enskilda åkeriägare och branschorganisationer, men även regeringen, har haft synpunkter på Transportstyrelsens förmåga att utföra sina kontroller på ett sådant sätt att det faktiskt träffar dem som sätter i system att fuska. Inget tycks hjälpa när det gäller myndighetens förmåga att klara sitt uppdrag, skriver han.

Tyvärr har Transportstyrelsens verksamhet närmast blivit att betrakta som statistikkontroller. De som verkligen sätter i system att fuska upptäcks sällan i dessa kontroller och får därför inte sanktionsavgifter för brott de faktiskt gjort sig skyldiga till, förklarar Morell.

Transportstyrelsen staplar bagatellartade förseelser på varandra, vilket leder till höga sanktionsavgifter. Samtidigt som de som faktiskt fuskar och manipulerar komma undan med det. Det leder till en obalans som göder den oseriösa transportverksamheten i stället för att bekämpa den.

Genom övertolkning av lagtext och direkta feltolkningar skapar Transportstyrelsen dessutom överträdelser som inte finns. Det är uppenbart att det råder en kompetensbrist inom myndigheten, där man av förklarliga skäl tänker tanken att berörda tjänstemän möjligtvis kan ha problem att läsa och förstå lagtext.

Thomas Morell ger exempel på vad han menar: ”I utredningar dyker förare och fordon upp som inte hör hemma i det aktuella företaget. Handläggare på Transportstyrelsen kontrollerar inte ägarförhållande på fordon under en aktuell kontrollperiod, vilket skapar onödigt merarbete i den fortsatta handläggningen. Jag ska inte här räkna upp alla exempel på dessa felaktigheter, ty då skulle det bli ett flera sidor långt dokument.”, skriver han.


Vidare understryker Thomas
Morell att både förare och åkeriägare ska följa regelverken. Fusk och manipulation ska straffas. Samtidigt måste Transportstyrelsen också förstå att förare och åkeriägare inte är mer än människor. Ett misstag är inte detsamma som en brottslig handling, och det måste finnas ett visst mått av acceptans av att människan inte är fullkomlig.

Transportföretagen publicerade i april 2019 en rapport som beskriver situationen med kontrollerna för yrkestrafiken. Rapporten heter Effektivare tillsyn av yrkestrafiken, och Morell citerar en slutsats som kort sammanfattar situationen ute hos åkeriföretagen:

Företagskontrollerna uppfattas inom branschen som alltför ”fyrkantigt”. Trots flera ändringar och justeringar i systemet kvarstår problemen enligt branschen. Det är tydligt att Transportstyrelsens företagskontroller har ett legitimitetsproblem i branschen.

Morell menar att det nu är det viktigt att man sätter ner foten och säger att nu är det nog. Bristerna i Transportstyrelsens kontrollverksamhet kan inte fortgå. Han är medveten om att ministern inte kan gå in och styra i myndighetens arbete, men likväl är regeringen ansvarig för sina myndigheter, skriver han.

Frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder:
– Vad tänker ministern göra för att säkerställa en rättssäker hantering vid företagskontroller som utförs av Transportstyrelsen?

Senast den 30 januari ska ministern ha besvarat frågan.