Infrastrukturminister Tomas Eneroth anser att en konsekvensanalys krävs innan man kan höja vikten för B-behörighet. Infrastrukturminister Tomas Eneroth anser att en konsekvensanalys krävs innan man kan höja vikten för B-behörighet.

Jens Holm (V) vill öka viktgränsen för B-behörighet – för miljöns skull

Jens Holm, (V), ordförande i Trafikutskottet, frågar Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om vilka initiativ han tänker ta för ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare att med B-körkort få framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton, under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel.

Jens Holm vill se utsläppen minska i storstäderna, men då måste fler fordon drivas av renare drivmedel. Samtidigt ser han att hemtransporter av exempelvis matvaror ökar. Problemet är att de aktörer som utför dessa transporter med lätta lastbilar på upp till 3,5 ton, har svårt att gå över till alternativa drivmedel då fordonen blir så tunga att de inte får med sig den last de behöver få med vilket istället leder till att fler fordon måste användas.

Med el- eller gasdrift förlorar de 30-60 procent av lastförmågan med nuvarande gräns på 3,5 ton, skriver Jens Holm i sin fråga till Tomas Eneroth.

Den nuvarande svenska begränsningen på 3,5 ton för B-körkort säger Holm enkelt utökas med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645. Genom detta tillåts förare med B-körkort framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel.


Detta direktiv har redan implementerats i bland annat Nederländerna och Storbritannien. Fler länder är på väg. Det här gör också att nya fordon som utvecklas för alternativa drivmedel fokuserar på dessa nya viktgränser och Sverige kommer därför inte att kunna dra fördel av den fordonsutveckling som sker i resten av Europa om vi inte följer efter. Fordon och lagstiftning måste följa med utvecklingen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth svarar.
– Innan förare med endast B-behörighet kan ges möjlighet att framföra fordon överstigande 3,5 ton men inte över 4,25 ton, förutsatt att viktökningen uteslutande beror på det alternativa framdrivningssystemet, måste en djupare konsekvensanalys genomföras, säger han.

I en sådan analys bör framför allt konsekvensen på trafiksäkerheten, miljö och klimat, reglernas kontrollerbarhet och behov framgå. Sverige ska även först samråda med kommissionen innan ett beslut kan fattas.
– För närvarande bereds den frågan inom Regeringskansliet, avrundar Tomas Eneroth.

Vill du läsa Jens Holms fråga i sin helhet samt Tomas Eneroths svar, gör du det här.


Om artikeln

Publicerad: 2020-01-15 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturminister Jens Holm Lätta lastbilar Socialdemokraterna Tomas Eneroth Trafikutskottet Vänsterpartiet