Thomas Morell vill veta vad miljöministern tänker göra åt de mobila verkstäderna. Foto: Torkild Nørgaard Jensen, arkivbild

Morell vill veta vad miljöministern tänker göra åt mobil fordonsassistans

Riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) har tidigare lyft frågan om miljöfarorna i samband med mobila verkstäders verksamhet på olika platser längs de svenska vägarna. Nu aktualiserar han på nytt frågan i en interpellation ställd till miljöminister Isabella Lövin (MP).

Tidigare i år ställde Thomas Morell (SD) en skriftlig fråga angående mobila verkstäder och de miljömässiga risker som verksamheten för med sig. Frågan var adresserad till inrikesminister Mikael Damberg (S), men det var miljöminister Isabella Lövin (MP) som fick i uppdrag att svara.

Anledningen till att frågan ställdes var de mobila verkstäder, mobila däckverkstäder och mobila tankstationer som finns runt om i landet. Dessa verkstäder och tankstationer förser de utländska fordonen med verkstadstjänster och bränsle, förklarar Thomas Morell i sin interpellation till Isabella Lövin.

Morell menar vidare att det under de senaste åren också har dykt upp allt fler utländska bärgningsbilar som hämtar haverister utmed de svenska vägarna. Gemensamt för de mobila verksamheterna menar Morell är att arbetet sker under bar himmel, ”vilket innebär ökade risker för spill av miljöfarliga vätskor”.


Han tillägger att
bärgningsverksamheterna ofta utförs av förare ”som uppenbart saknar relevant utbildning och som sällan bär reflexkläder eller annan skyddsutrustning.”.

Behovet av de mobila verkstäderna och utländsk bärgningsassistans förklaras genom att cabotagereglerna missbrukas och som lett till att det som enligt reglerna ska vara transporter av tillfällig karaktär istället är fast etablerad transportverksamhet ”vid sidan om alla regelverk”.

Thomas Morell menar att anledningen till att den här typen av verksamhet har tillåtits att breda ut sig på det beskrivna sättet kan sammanfattas med två ord: uteblivna kontroller.

Nu undrar Morell; ”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa de mobila verkstäderna och de mobila tankstationerna?”.

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-05 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Interpellation Isabella Lövin Miljö Miljöpartiet Mobila verkstäder Sverigedemokraterna Thomas Morell