Ministrar ställs mot väggen efter konferens om framtida uppställningsplatser

Tisdagen den 5 november 2019 genomförde Sveriges Åkeriföretag konferensen Rastplats 2019 i Göteborg. Tillsammans med bland annat Trafikverket, politiker, Polis, transportköpare och åkeriföretag diskuterades framtidens rastplatser och hur man kan skydda sig mot den organiserade brottsligheten. På scenen fanns en rad namnkunniga talare.

En studie om säkra uppställningsplatser som Trafikanalys genomförde 2016 visar att utbudet av trygga och säkra uppställningsplatser i Sverige inte alls möter efterfrågan.

Enligt studien framgick att 70 procent av förarna upplever brottsligheten mot yrkestrafiken i Sverige som ett problem, och hela 43 procent angav att de någon gång blivit utsatta för brott vid rast- eller uppställningsplatser i Sverige.

Tillgängligheten av rastplatser runt om i landet är även av största vikt för att yrkesförare ska kunna ta rast och vila inom ramen för såväl arbetstidslagstiftningen och de i lag reglerade kör- och vilotidsreglerna.

Thomas Morell (SD), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet har länge jobbat med frågor som rör vägtransportbranschen. Genom både motioner och skriftliga frågor till olika statsråd, har han med stort engagemang hållit branschens frågor vid liv.


Den nyligen genomförda
konferensen gav nytt bränsle till debatten och föranledde frågor på temat till både inrikesminister Mikael Damberg (S) och till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Thomas Morell vill av Damberg veta om han tänker ge polisen riktade resurser för att förstärka kontrollerna på landets vägar och därmed begränsa de kriminellas verksamhet?

Frågan till Eneroth lyder: ”Vad tänker ministern göra för att öka yrkesförarnas trygghet i samband med rast eller viloperiod på rast- och uppställningsplatser?”.

Senast den 13 november ska Morell ha fått svar på de båda frågorna.