Kan vi vara säkra på att ett annat lands myndighet faktiskt genomför de begärda sanktionerna? Foto: Proffs, arkiv

Obesiktigad färdskrivare kan kosta dig skjortan – men är vi lika inför lagen?

Inte sällan påträffar polisens yrkestrafikgrupper fordon, oavsett nationalitet, vars färdskrivare inte har besiktigats i tid. Överträdelsen kan innebära böter för chauffören och sanktionsavgift för åkeriet. Frågan är om konsekvenserna blir desamma oavsett nationalitet.

Vi har frågat Transportstyrelsen om hur utländska åkerier rapporteras för denna överträdelse och om påföljderna är desamma för ett utländskt åkeri som för ett svenskt åkeri som ertappas med obesiktigad färdskrivare i Sverige.

Om en svensk lastbil påkoms med en färdskrivare som varit obesiktigad i sex månader, vad blir påföljden?
– Det är upp till polisen att skriva böter på föraren, säger Transportstyrelsen. Sanktionsavgiften hamnar hos åkeriet och det kostar 2 000 kronor för varje dag fordonet utnyttjats med den obesiktigade färdskrivaren.

Om det istället är en bulgarisk lastbil med obesiktigad färdskrivare som ovan? Transportstyrelsen svarar att det åter är upp till polisen att skriva ut böter till föraren.

Däremot ser det annorlunda ut med sanktionsavgiften.
-Vi utreder för närvarande rutiner för att påföra sanktionsavgift på utländska företag. För närvarande finns inte möjlighet för polisen att ta ut ett förskott på en sanktionsavgift i dessa ärenden, säger Transportstyrelsen.

Från Transportstyrelsen skickas i dagsläget inget via European Register of Road Transport Undertakings, ERRU, (ett digitalt samarbete inom EU där det utbyts information) om dessa ärenden, det ska polisen göra, men polisens rapport skickas till ERRU via Transportstyrelsen som är så kallad behörig myndighet.

Har EU:s medlemsstater någon skyldighet att återkoppla om vilka åtgärder man vidtar?
– Varje anmälan om överträdelse ska bekräftas, svarar Transportstyrelsen. Det finns regler för återkoppling.

Reglerna för återkoppling finner du här på sidan 20. Under rubriken ”Användning av ERRU” står det bland annat:
”2.1 Vid utbyte av information om allvarliga överträdelser via ERRU, i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1072/2009 eller artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1073/2009, ska överträdelsemedlemsstaten i händelse av en eller flera överträdelser som begåtts av ett transportföretag anmäla detta till etableringsmedlemsstaten inom ramen för artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009. Anmälan ska göras genom sändning av en begäran om anmälan om överträdelse.”

”2.2 Begäran om anmälan om överträdelse ska sändas så snart som möjligt, och senast sex veckor efter det slutliga beslutet i ärendet. Begäran ska innehålla uppgifter om överträdelserna, om status för ålagda sanktioner, och även för eventuella begärda sanktioner i etableringsmedlemsstaten.”

”2.3 Etableringsmedlemsstaten ska svara på begäran om anmälan om överträdelse genom att sända ett svar på anmälan om överträdelse så snart som möjligt, och senast sex veckor efter det slutliga beslutet i ärendet, och informera om huruvida de eventuella sanktioner som begärts av överträdelsemedlemsstaten har ålagts. Om sådana sanktioner inte har ålagts ska svaret på anmälan om överträdelse ange orsakerna till detta.”
”2.4 I samtliga fall ska varje anmälan om överträdelse bekräftas en bekräftelse av anmälan om överträdelse.”

Transportstyrelsen kan inte utöva tillsyn i andra länder än Sverige. Om etableringsmedlemslandet bekräftar de sanktioner överträdelsemedlemslandet har begärt, är det sedan upp till etableringsmedlemslandets myndighet att genomföra sanktionerna.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-08 16:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter ERRU Färdskrivare Obesitigad Polisen Sanktionsavgift Transportstyrelsen