Fotot är taget av chauffören Joakim Södermans svärson som kom till platsen för att lossa. När bilden togs har man lyft bort delar av virkespaketen och Joakim är på väg med ambulans till sjukhuset. Arkivbild.

Byggmaxärendet ledde till riksdagsmotion

”Inte rimligt att åkeriet blir utan ersättning”

I augusti 2018 tappar Byggmax truckförare ett virkespaket på Mina's Åkeris chaufför Joakim Söderman. Det blir inledningen till ett ärende som fortfarande pågår. Det har fått betydande personliga konsekvenser både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt för de drabbade. Proffs har skrivit flera artiklar om händelsen. Artiklar som nu ligger till grund för den motion som Thomas Morell (SD) lämnat in.
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Inledningsvis i motionen, menar Thomas Morell att när en personskada inträffar kan det få enorma konsekvenser för ett mindre företag, särskilt inom åkerinäringen. Har skadan orsakats av annan parts slarv, är man helt utan skydd.

Thomas Morell beskriver händelseförloppet och tiden därefter för det specifika exemplet han tar upp. Han konstaterar att åkeriägaren som är arbetsgivare åt den skadade föraren, blir helt utan ersättning för stillestånd och andra konsekvenser av olyckan.

Detta beror på att åkeriet som arbetsgivare betraktas som tredje part och kan därmed inte ställa några anspråk på ersättningar eller andra kostnader som uppstår. För Mina’s Åkeri blev det omfattande kostnader och stillestånd då det inte gick att uppbringa en förare med rätt kompetens för körningen och ekipaget vilket ledde till att fordonet fick säljas.

En skada som orsakades av ett annat företag och dess personal, innebär att en enskild åkeriägare lämnas utan skälig ersättning vid uppkommen skada. Detta är inte rimligt, skriver Thomas Morell i sin motion.


Den personskada som uppstod
, regleras mellan den drabbade föraren och arbetsgivaren till truckföraren, medan åkeriet, som är den skadade förarens arbetsgivare, betraktas som tredje part. Åkeriägaren är därför helt utan rätt till ersättning enligt dagens regelverk.

I så kunskapskrävande verksamheter som just åkerinäringen, är det inte rimligt att en åkeriägare blir helt utan ersättning vid en skada som orsakas av annan part och som dessutom får långtgående konsekvenser för företaget. Det är mer lämpligt att ett åkeri får en skälig ersättning för stillestånd och ekonomiskt bortfall orsakat av annan part, avslutar Morell sin motion.

Thomas Morell vill att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt skydd för tredje part i kunskapskrävande verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-01 12:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsplatsolycka Byggmax Riksdagsmotioner Sverigedemokraterna Thomas Morell