Ulf Perbo. Foto: Magnus Sandberg

Transportföretagen om sanktionsavgiftssystemet:

”Nödparagraf visar på felaktigheter i regelverk”

Förra året infördes en regeländring som innebär att sanktionsavgifterna för överträdelser mot kör- och vilotidsregelverket kan sänkas under vissa omständigheter. Att en sådan ”nödparagraf” har införts pekar på att det underliggande regelverket är felaktigt utformat. Det menar Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Den 1 mars 2018 infördes en regeländring som innebär att bland annat Transportstyrelsen fått en utökad möjlighet att helt eller delvis sänka en utdömd sanktionsavgift för överträdelser mot kör- och vilotidsregelverket. Det krävs då att överträdelsen ”saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts”.
– Vi välkomnar givetvis den utökade möjligheten till skälighetsbedömningen men behovet av sådana här nödparagrafer visar att det underliggande regelverket är felaktigt, säger Ulf Perbo, Näringspolitisk chef på Transportföretagen i pressmeddelandet.

Transportföretagens kartläggning visar att den nya bestämmelsen har tillämpats vid två tillfällen. Det senaste exemplet är från maj i år och gäller ett ärende där Transportstyrelsen först övervägt att påföra ett åkeriföretag en sanktionsavgift om 80 000 kronor, där 74 000 kronor avsåg en och samma förare. Föraren ska vid 37 tillfällen endast ha skrivit sitt förnamn på diagrambladen, och inte som regelverket föreskriver både för- och efternamn.

Efter att åkeriet yttrat sig och förklarat för Transportstyrelsen att det bara fanns en förare som var aktuell och att företaget hade angett hela namnet samt personnummer i förarlistan, beslutade myndigheten att sätta ned sanktionsavgiften till sammanlagt 10 000 kronor.
– Frågan alla bör ställa sig är om det är rimligt med 74 000 kronor i sanktionsavgift för att ett efternamn saknas på ett diagramblad. Vi måste diskutera sanktionsavgiftssystemet i grunden. Ett regelverk måste ha målgruppens acceptans och förståelse för att ha legitimitet, säger Ulf Perbo.

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-08 10:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Sanktionsavgifter Transportföretagen Transportfusket Transportstyrelsen