Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Morell (SD) skickar fråga till justitieministern om ”tämligen uddlös” lag om beställaransvar

Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Thomas Morell fortsätter envist att skicka frågor till olika ministrar i sin strävan att skapa schystare villkor för vägtransportbranschen. Den här gången är det justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) som fått ta emot en skriftlig fråga från Morell.
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Frågan inleds med att hänvisa till en hearing som i måndags arrangerades av Transportföretagen. Temat var ”Effektivare kontroller”. Infrastrukturminister Tomas Eneroth hänvisade då i ett anförande till den lagändring som genomfördes 2018 gällande beställaransvaret vid yrkesmässig gods- och personbefordran. Lagändringen som bland annat syftar till att skärpa straffen för beställare av yrkesmässiga godstransporter.

”Jag förstår naturligtvis den goda ambitionen med den ändring som gjordes i lagtexten, men när det kommer till praktisk tillämpning fungerar det inte.”, konstaterar Thomas Morell i sitt brev till Morgan Johansson.

”Dagarna efter hearingen fick jag redovisat för mig hur ett ärende inte prövades rättsligt. Polisen kontaktade åklagaren i syfte att leda ärendet till en företagsbot. Åklagaren ansåg sig inte kunna bevisa att beställaren vid tidpunkten för beställningen kände till att transportören bryter mot artikel 8 i förordningen (EG) 1072/2009 eftersom de hade alla nödvändiga tillstånd som krävs.”, fortsätter Morell.


Han understryker att det
i det aktuella fallet inte var fråga om att tillstånd saknades utan det var fråga om brott mot cabotagereglerna. Därefter redogör han för polisärendet i fråga.

”Ärendet är näst intill ett skolexempel på hur en cabotagetransport inte får gå till. Ändå väljer åklagaren att inte driva det till rättslig prövning.”, skriver Tomas Morell.

Morell pekar på att regeringens skärpning av lagstiftningen ter sig ”tämligen uddlös” när man trots det solklara ärendet inte kommer åt de aktörer som sätter i system att bryta mot gällande regelverk.

”Åklagarens agerande ger i praktiken utländska aktörer grönt ljus att utföra otillåtna och olagliga transporter i Sverige utan att de riskerar några som helst sanktioner. Dessutom blir statistiken missvisande gällande otillåtet cabotage. Detta om något sätter den sunda konkurrensen ur spel!”, menar Morell.

Den konkreta frågan till Morgan Johansson lyder:
”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att syftet med det skärpta beställaransvaret verkligen får avsedd effekt?”

Senast den 6 september ska ministern ha svarat Thomas Morell.