Motorn igång vid lastning och lossning kan bli dyrt i Storbritannien

Den senaste månaden har media i Storbritannien uppmärksammats att förare sitter med motorerna på tomgång när de levererar gods. Detta kan nu bli belagt med böter.

Paul Laughlin är advokat hos Stephenson Solicitors LLP med specialitet trafiklagar. Han säger till Transport News att förare som står på tomgång, kan komma att bli bötfällda på plats.
– En sådan åtgärd skulle visa sig vara avskräckande och dessutom gagna miljön i städerna, säger han.

Det är emellertid ännu oklart om myndigheterna kommer att införa detta.

Böterna, av vilka en del kan bli så höga som 1 000 pund för upprepade överträdelser i detta, kommer att bli mest kännbara för företag och kurirer som lämnar sina fordon med motorn igång då de levererar.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-04 14:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Storbritannien Tomgångskörning