Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Läsarbild, arkiv

Meusburger ska vändtesta omdiskuterad fordonskombination

Kritiken mot dispensen för Fluckingers Ecotrailers, tillverkade och dispensansökta av trailertillverkaren Meusburger, har nu lett till att tillverkaren kommer att utvärdera fordonskombinationen.

Den 14 juni publicerade vi den första artikeln som ifrågasatte Fluckingers Ecotrailers dispens som tillverkaren Meusburger sökt och fått av Transportstyrelsen. I samband med det har Fluckinger haft en tät kontakt med vår redaktion medan trailertillverkaren Meusburger valt tystnad.

Proffs tog även kontakt med Volvo Group där det just nu pågår upphandlingar om de transporter som bland andra Fluckinger kört med sina Ecotrailers. Redaktionens syfte var att uppmärksamma Volvo på att det finns frågetecken kring den aktuella fordonskombinationen.

Vi framförde även en förhoppning om att Volvo Group skulle vilja vara en del av att räta ut frågetecknen kring ekipagen.


Fluckinger har svarat och
idag är det Volvo som kommer med ett första uttalande som bekräftar vår senaste information om att Meusburger nu vidtar åtgärder.

Kommentaren lyder:
”De kommentarer vi för tillfället kan ge är att aktuell trailertyp är utvecklad samt typgodkänd genom trailertillverkarens försorg. Volvo har blivit informerade genom Fluckinger att de av dem använda fordonskombinationerna kommer att utvärderas av trailertillverkaren och presenteras för tyska och svenska myndigheter. Volvo avvaktar utfall av dessa tester samt tyska och svenska myndigheters godkännande eller avslag för ytterligare aktiviteter.”

Proffs har på ett tidigt stadium erbjudit Fluckinger och Meusburger att här i Sverige arrangera ett offentligt ”real life” vändtest med den aktuella fordonskombinationen i syfte att skyndsamt få svar på huruvida fordonskombinationen uppfyller dispensen.

Nu väljer alltså Meusburger att själv göra en utvärdering.