En av de trailers som omfattas av den aktuella dispensen. Foto: Privat, arkivbild

Fluckinger om ”dispensaffären”: Ecotrailern är laglig

”De tekniska frågorna måste Meusburger svara på”

Det hävdas att Fluckingers Ecotrailers har fått dispens på oriktiga grunder. Detta får stöd av oberoende expertis och Transportstyrelsen säger att de blivit felinformerade. Nu bemöter Fluckinger detta i ett officiellt uttalande där de säger att anklagelserna är falska samt att de anser att de tekniska frågorna bäst besvaras av trailertillverkaren Meusburger.

Det är Fluckingers vd Andreas Fluckinger som svarar på tidningen Proffs artikel om dispensen för deras Ecotrailers. I det officiella uttalandet avvisar de helt de påståenden som nämns i artikeln som ifrågasätter grunderna för dispensen. De anser att företagets namn smutskastas i artiklar som dessa.

I sitt uttalande säger Fluckinger att de nu återigen ser företagets namn i en artikel som misstänkliggör deras Ecotrailer. En trailer de anser är en enastående uppfinning tillika koncept inte bara sett ur en teknisk synvinkel, utan även när det gäller miljön och minskning av CO2-utsläpp.

Fluckingers samarbete med Volvo går tillbaka till tidigt 80-tal då de var den första transportören som uppfann en lösning för att transportera byggutrustning under kapell. De är inte heller endast ett österrikiskt företag eftersom de även har ett bolag i Eskilstuna sedan 1986.


Flera av anklagelserna i
artikeln är specifikt tekniska varför Fluckinger anser att tillverkaren, Meusburger, ska svara på dem eftersom de byggt, producerat diagrammet (PDF) och ansökt om dispensen. Det finns dock flera felaktigheter Fluckinger här direkt kan avfärda.

Exempelvis visar diagrammet en Meusburger-trailer. Det är inte med den trailern de kör merparten av dumpers. Det görs istället med en Dinkeltrailer som kan ses på fotot i förra artikeln och den har andra tekniska egenskaper än Ecotrailern.

De säger också att det är helt felaktigt att det ska ha gjorts ytterligare ansökningar för fler Ecotrailers och att Transportstyrelsen ska ha avslagit dessa. Det är också fel att Ecotrailers endast används i Sverige eftersom de används för andra kunder även i Tyskland med tysk dispens.

Sist, men inte minst, klargör Fluckinger ännu en gång att Meusburgers Ecotrailers har alla nödvändiga tillstånd och är godkända av Fordonsprovarna och Transportstyrelsen samt blivit kontrollerade av polisen vid många tillfällen.

Fluckinger understryker att de inte är ett ”pop-up”-företag, vare sig i Sverige eller vad beträffar transporterna för Volvo Construction Equipment. Vidare har Volvo inte på något sätt varit inblandade i innovationen, utvecklingen eller det tekniska genomförandet av Ecotrailern.


Ecotrailers används som
sagt även för andra kunder än Volvo Construction Equipment och för Fluckinger är det obegripligt att Volvo CE fått frågan att kommentera detta ärende. De vill att Volvo CE och deras andra kunder lämnas utanför diskussionen.

De säger även att det mesta av det de tar upp här, kommunicerades till redaktionen innan publiceringen av den första artikeln och att de finner det olyckligt att innehållet inte anpassades utan istället publicerades utan att felaktigheterna direkt fick bemötas. Därför krävde de att snarast få göra ett officiellt uttalande. Något som nu efterkommits.

Proffs väntar fortfarande på att Meusburger ska svara på frågor och bland annat förklara siffrorna i diagrammet i dispensansökan. Proffs har även föreslagit för Meusburger att göra ett offentligt real life-vändprov med exakt det ekipage som beskrivs i dispensen. Ett sådant test hade direkt kunnat visa vad som är rätt eller fel.

Vidare har tidningen Proffs låtit en oberoende expertis titta på dispensen, siffrorna i densamma, om det är möjligt för Ecotrailern att uppfylla kraven och om fordonen som rullar på vägen faktiskt överensstämmer med det som anges i dispensansökan. En artikel kommer inom kort.