Detta är en av de första specialtrailrarna. Den är tillverkad av ett annat företag och omfattas inte av de aktuella dispenserna. Foto: Privat

Har Fluckinger fått dispens på oriktiga grunder?

Transportstyrelsen: ”Vi har blivit felinformerade”

Jan-Erik Ottosson har med sitt eget företag kört specialtransporter såväl nationellt som internationellt i 35 år och är väl ansedd inom branschen. Han, tillsammans med andra, har reagerat starkt på de transporter som österrikiska Fluckinger kör för Volvo Construction Equipment. Han menar att dispensen de har för sina Ecotrailers, har erhållits på felaktiga grunder och att ekipagen inte ser ut som det för vilket dispensen erhållits.
Jan-Erik Ottosson menar att Fluckinger fått dispens på felaktiga grunder.
Jan-Erik Ottosson menar att Fluckinger fått dispens på felaktiga grunder.

För cirka ett år sedan vann Fluckinger en upphandling av transporter för Volvo CE för vilka de transporterar bland annat hjullastare och dumprar. Redan tidigt fick vår redaktion information som gjorde gällande att ekipagen misstänktes inte uppfylla de krav som ställs på den typen av transporter. Det är dags att få veta om kritiken stämmer – eller inte stämmer.

Kritiken har bland annat gällt hur släpen ser ut för att kunna lasta mer och hur en dispens alls kunnat utfärdas när det för de insatta är uppenbart att ekipaget inte kan uppfylla vare sig EU:s eller våra nationella krav för vändradie och samtidigt klara viktbegränsningarna.

Dessa Ecotrailers körs i inrikestrafik och kräver dispens från Transportstyrelsen.
– För att kunna lasta exempelvis två A30 dumprar eller en A25 ihop med en A30 har man dragit ut trailern på längden, säger Jan-Erik Ottosson.

Yara


Transportstyrelsen har godkänt
dispensen baserat på de mått och vinklar som anges i diagrammet (PDF) från den tyska tillverkaren Meusburger i deras dispensansökan.

Varje trailer har besiktigats hos Fordonsprovarna i Göteborg. Vi får veta att de vid besiktningen utgår från att fordonet som har fått dispens uppfyller densamma. Det kontrollmäts exempelvis inte och de har ingen möjlighet att genomföra egna vändprov med ekipage av den storleken. Stämmer dispensen inte överens med fordonets faktiska konstruktion, menar de att ansvaret vilar på den som skrivit uppgifterna.

Fluckingers Ecotrailers som har dispens och som rullar på vägarna, ser inte ut som i dispensen som även anger dragbil. Jan-Erik har själv mätt hjulbasen på ekipage med dragbilar som har 390 centimeters hjulbas.
– Dragaren i dispensen har en hjulbas på 3 meter, men med den hjulbasen kan ekipaget inte svänga med lasten som hänger ut framför framstammen för då slår den i hytten, säger han.

För att klara att svänga med 3 meters hjulbas, måste dragplattan flyttas 60 centimeter bakåt, men då klarar de inte boggitrycket, fortsätter han.

En annan sak som förbryllar är att diagrammet visar att trailerns två sista axlar som i dispensen beskrivs som medspårande, kan vridas upp till 68 grader.
– Inte ens med en specialaxel och hydraulstyrning kan man komma upp i 68 grader, säger Jan-Erik.

Det går inte heller att hänvisa till EU:s direktiv gällande 25,25 eftersom de transporterar delbar last, säger han.

Daf


Jan-Erik Ottosson menar att
intentionerna från Fluckingers sida nog varit goda från början, men att det blivit fel.
– Varför man då inte väljer att göra om och rätt, vet jag inte, men de valde istället denna väg och lyckades på något sätt få igenom ekipagen. De kan lasta mer än någon svensk åkare kan eller ens kan få dispens för. Vi får betalt per maskin, ju större desto mer och det blir stora summor mer för Fluckingers transporter.

På Transportstyrelsen är man missnöjd och säger att de blivit felinformerade. Även de har noterat bland annat skillnaden på släpen i verkligheten och det som anges i diagrammet. Förfrågningar har gjorts rörande fler dispenser för ytterligare fordon av samma slag, men det har fått avslag.

Jan-Erik Ottosson har inte deltagit i den förra upphandlingen och deltar inte heller i den pågående hos Volvo CE. Kritiken han riktar mot bland annat det diagrammet visar och vad som verkligen används på vägarna, får medhåll av expertis vi kontaktat varför vi återkommer om detta inom kort.

Proffs har skickat frågor till ansvariga på Fluckinger och Meusburger och bett dem bemöta innehållet i artikeln. Deras svar presenterar vi i en annan artikel när/om vi får dem. Vidare har vi uppmärksammat Volvo CE på saken och inväntar även deras reaktioner.

Nokian