Ett av 2019 års otillåtna cabotage utfördes av det här ekipaget. Transporten stoppades av trafikpolisen i Helsingborg den 8 januari. Speditören är i skrivande stund inte misstänkt för något brott. Foto: Göran Rosengren

Trafikpolisen i region syd toppar rekordstatistik för inrapporterade cabotageärenden

Under förra året (2018) rapporterades 213 cabotageärenden in till Transportstyrelsen. Hittills i år kan vi konstatera att trafikpolisen fortsatt håller ångan uppe. Om tempot håller i sig, kan 2019 bli ett rekordår för Polisen – och ett riktigt dåligt år för transportfuskarna.

Under förra året steppade trafikpolisen upp vad gäller antalet ertappade transportörer som brutit mot cabotagereglerna. Vid årets slut kunde Transportstyrelsen räkna in 213 rapporter från landets trafikpoliser – och bilinspektörer.

Högst troligt kan den i folkmun kallade ”cabotageutbildningen”, som hölls under våren 2018, ha spelat en viktig roll för det årets statistik. Året dessförinnan, 2017, skrevs nämligen ”bara” 59 rapporter om otillåtet cabotage.

Under årets första kvartal har Transportstyrelsen fått in 71 cabotageärenden. 23 ärenden i januari, 30 i februari och 18 i mars.

Om ”trenden” håller i sig lär det bli fråga om närmare 300 innan året är slut. Men den siffran är teoretisk och Polisens arbete är händelsestyrt – så det är naturligtvis allt för tidigt att ropa hej.

Region Syd ligger i klar ”ledning” och står bakom drygt 57 procent av cabotageärendena (41). På andra plats kommer Region Mitt (11) och därefter Region Öst (8), Region Väst (5), Region Stockholm (5) och Region Nord (1). Region Bergslagen har enligt Transportstyrelsen inte rapporterat in något otillåtet cabotage under årets tre första månader.

Åtta av de 71 förskotten på sanktionsavgift á 40 000 kronor har inte blivit betalda. Omvänt betyder det att 89 procent av de rapporterade åkerierna har betalat in sammanlagt 2 520 000 kronor, allt enligt Transportstyrelsens preliminära uppgifter.

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-16 16:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Sanktionsavgifter Trafikpolisen Transportfusket Transportstyrelsen