”Inte processekonomiskt försvarbart” att driva häleriärendet vidare

Kustbevakningen finner ett trailerekipage full med stöldgods som tas i beslag och föraren häktas. Två omhäktningar och två åklagare senare, ändras rubriceringen till häleriförseelse, föraren släpps och får tillbaka delar av det tidigare beslagtagna godset.

Det börjar på lördagskvällen den 9 februari när Kustbevakningen i Stillerydshamnen, Karlshamn, stoppar trailerekipaget som är fullastat med stöldgods. Åklagare Stina Brindmark i Karlskrona sätter igång en omfattande utredning.

Efter två veckor anser åklagaren att utredningen inte är klar varför föraren häktas om i ytterligare två veckor. Nu tar åklagare Malin Niklasson över ärendet och fortsätter att med samma energi driva ärendet.

Vid den tidpunkten har stöldgodset hittat sina rättmätiga ägare, förutom de två fordonen.

När Proffs kontaktar åklagare Malin Niklasson igen, berättar hon att det inte gick riktigt så som de hade förväntat sig. Brottsrubriceringen ändrades till häleriförseelse som är en mer ringa form av häleri.
– Detta gör man antingen på grund av godsets ringa värde eller för att man inte kan visa att gärningsmannen har samma uppsåt till att godset är stulet som vid häleri, säger Niklasson.

Det måste helt enkelt bevisas att mannen visste eller i varje fall kunnat förstå att godset var stulet för att det ska kunna rubriceras som häleri. Här nådde man inte hela vägen fram.


Om föraren lagförts för
häleriförseelse, hade ett straff landat på böter som skulle ha ansetts som erlagda i och med häktestiden.
– Nu har jag lagt ner förundersökningen utan lagföring med motiveringen att straffet inte förväntas bli annat än böter och utifrån att de redan kan anses erlagda, blir det inte processekonomiskt försvarbart att driva utredningen vidare, förklarar hon.

Allt gods som kunnat konstateras stulet, det vill säga alla maskinerna i bilarna, är utlämnat till ägarna igen.
– Vad fordonen beträffar, tycks dessa ha stått på en bilmålvakt och som det finns indikation på att de skulle vara stulna har enligt huvudregeln om beslag återlämnats till den beslaget tagits, det vill säga lastbilschauffören, sammanfattar åklagare Malin Niklasson.

Dragbil, trailer och bilar ska nu vara utlämnade till chauffören och det blir möjligen transportföretaget han kör för som får ombesörja att sakerna hämtas och förs bort.

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-08 11:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Häleri Karlshamn Kustbevakningen Rättsfall Stillerydshamnen