Chauffören fick tid på sig att förbättra lastsäkringen under tiden ekipaget stod klampat. Foto: Alexander Calmerfalk

Bulgariskt åkeri i cabotageärende – ville ”få kredit och förhandla om summan”

Bilinspektören i Västerås är förvånad över att trots att deras trafikpolisgrupp under en tid nu samlar in statistik åt Transportstyrelsen och då inte fritt kan välja var de befinner sig och vad de ska kontrollera, påkoms den ena olagliga lastbilstransporten efter den andra.

Den 3 april befinner sig trafikpolisgruppen på E20 i riktning mot Arboga och stoppar då en bulgarisk dragbil med svenskregistrerad trailer.
– Föraren hävdar direkt att han kör kombitrafik, men har endast med sig en vanlig fraktsedel och en pick-up-kvittens från kombiterminalen i Eskilstuna där han nyss hämtat trailern, säger bilinspektör Roger Ogemar.

När föraren ombeds visa resten av dokumenten, hävdar han att de aldrig får dessa med sig. Föraren ringer sin chef som frågar vad det är för dokument som behövs och får veta att det krävs dokument för hela resan för godset. Åkeriet får då ringa speditören för att få hjälp.

Efter tre timmar får de ihop dokumenten och åter pekar Ogemar, med hela handen, på vikten av att de dokument som efterfrågas vid kontroll direkt ska kunna visas upp antingen fysiskt eller elektroniskt.
– Då kan vi direkt se vilken typ av transport som utförs och resurs- och kostnadskrävande överklaganden kan undvikas, säger Ogemar.

Dessutom öppnar tidsförskjutningen för efterkonstruktioner av dokument.

Föraren visar upp ytterligare två fraktsedlar med tillhörande drop off-kvittenser på transporter han kört under måndagen och tisdagen till kombiterminalen i Eskilstuna som även de saknar erforderlig dokumentation.

Enligt åkeriet har fordonet gått i kombitrafik sedan februari i år då den kom in till Sverige och aktuell förare vet alltså inte vad fordonet gjort innan han själv började köra igen. Han har emellertid ingen dokumentation på exakt vad han själv har kört.
– Utan den dokumentationen leder det till ett misstänkt otillåtet cabotage, förklarar Ogemar.

Nokian


Transportstyrelsen godkänner
sanktionsavgiften på 40 000 kronor och ekipaget klampas i väntan på betalning. Något som åkeriet inte var helt överens med bilinspektören om.

Åkeriet hävdar nämligen bestämt att de kör enligt kombidirektivet.
– Anledningen till att detta blir otillåtet cabotage är att enligt cabotageförordningens 16:e preambel, ska all nationell körning som utförs av utländska aktörer och som inte utförs inom ramen för kombidirektivet, falla under definitionen cabotage, förklarar Ogemar.

Lastens placering ger överlast på fordonet. De långa, 25 ton tunga stålbalkarna var även otillräckligt bandade och saknade tillräcklig förstängning. Efter rabatterna fick föraren därför böter om totalt 2 750 kronor.

Åkeriet har andra problem då de sade sig inte kunna betala 40 000 kronor.
– De ville först få kredit sedan förhandla om summan och till sist tycker de en varning räcker eftersom det var första gången det hände, säger Ogemar.

Roger Ogemar svarar nej på alla önskemål och åkeriet till speditören då de förstår att det är på allvar nu.

Under eftermiddagen säger speditören att de vill betala sanktionsavgiften för att kunna leverera godset i tid. Därefter låses klampen upp och på grund av lastens placering, skickas en treaxlad dragbil för att ta över. Dagen efter kommer så en svenskregistrerad, treaxlad dragbil.

Alla dessa osannolika förklaringar gång på gång. Vill de lura polisen? Nej, säger Roger Ogemar. Oftast tror han att de faktiskt inte förstår vad som gäller.
– När vi vid dessa tillfällen frågar vad de känner till, säger de oftast att de har läst reglerna. Men när vi pekar på vad det står och vilken dokumentation de ska ha med sig, har de missat de delarna, sammanfattar Roger Ogemar som upplever att det nära nog alltid är just de delarna som missas.

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-08 16:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Trafikpolisen Transportfusket Västerås