Fast för otillåtet cabotage

Polskt ekipage försvann utan att betala – efter 36 timmars klampning

Färjetrafiken i Karlskrona ökar och med det även trafikflödet, inte minst antalet lastbilar. Varje dygn anlöper fyra färjor från Polen hamnen Verkö i staden. Den tunga trafiken erbjuder som vanligt en blandning av såväl internationella transporter som kombi- och cabotagetransporter. Alla är inte lagliga. Och av "lagbrytarna" som ertappas, har inte alla heller ambitionen att ta sitt straff.

Alla transporter är inte lagliga och den 27 februari är Karlskronas trafikpolisgrupp på plats i Verkö och när de stoppar ett polskt ekipage, åker klampen fram.
– Ja, här saknades det korrekt ifyllda frakthandlingar vilket är en förutsättning för att utföra cabotagetransport, säger trafikpolisens gruppchef Petter Wahllöf, till tidningen Proffs.
Därmed ska ett förskott om 40 000 kronor betalas på sanktionsavgiften.

I det här fallet klargjorde transportören att de inte hade för avsikt att betala förskottet. Därmed klampades ekipaget.
– Vi kan idag kvarhålla ekipage i maximalt 36 timmar, men sedan måste vi låsa upp klampen även om de inte har betalat, säger Wahllöf. Har de inte betalat när så sker, förklarar vi att de inte får köra därifrån även om de är upplåsta.

Även Lokalpolisområde Karlskrona känner av nedmonteringen av trafikpolisen.
– Trafikflödet ökar och regelverken kräver allt mer specialkompetenser hos dem som kontrollerar, det blir svårt att hinna med och naturligtvis känner de som har för avsikt att bryta mot regelverken till detta, säger Petter Wahllöf.


Om Wahllöf får önska
något som just deras trafikpolisgrupp skulle vilja ha eller göra, är det en utökning av personella resurser. Det skulle öka deras möjligheter att göra tillsyn av transportsektorn, men även deras möjligheter att verka inom övriga trafiksäkerhetsområdet där Petter Wahllöf kan se ett stort behov.
– Jag talar då om beteendeövervakning och annan specialiserad trafikövervakning som kräver specifik kompetens, säger han.

Transportnäringen, inte minst den internationella, har ökat rejält i omfattning under senare år. I takt med detta har trafikpolisverksamheten monterats ner till en skugga av vad den tidigare varit.
– Det tar lång tid att bygga upp denna kompetens på nytt, avrundar Petter Wahllöf.

Hur gick det då med det klampade ekipaget? Jo, efter 36 timmar låstes klampen upp och polisen informerade om att ekipaget måste stå kvar tills förskottet har betalats.

Vad som hände sedan, kan inte Petter Wahllöf svara på, men några pengar fick de inte och ekipaget försvann. Nu blir det upp till Transportstyrelsen att driva ärendet vidare.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-04 17:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Karlskrona Klampning Trafikpolisen Transportfusket Verkö