Polsk specialtransport på väg till kommunalt brobygge klampades i Ystad

Ett tips till polisen ledde till att det blev tvärnit för en bred transport direkt efter att den rullat av färjan från Polen i Ystad hamn i helgen. Förutom tipset, spelade även kommunikationen de olika polisområdena emellan en stor roll för att förhindra den allt för breda transporten att rulla ut på den bitvis ganska smala vägen Mellan Ystad och Malmö. Något som skulle kunna ha äventyrat trafiksäkerheten.
Skanna, skriv din adress, skicka - klart!
Skanna, skriv din adress, skicka - klart!

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Tipset som Polisen fick bedömdes som både trovärdigt och relevant. Eftersom trafikpolisen inte alltid arbetar på helgerna, skulle tipset mycket väl kunnat ha resulterat i ingenting. Men den gångna helgen var det annorlunda.
– Vi jobbade, men hade ingen möjlighet att åka till Ystad för att möta upp färjan på lördagen, berättar Richard Karlsson vid trafikpolisen i Helsingborg.

Richards kollega Sören Johanson började dock genast att ringa runt till sina kollegor i södra Skåne och efter att ha talat med yttre befäl i Ystad, ombads gränspolisen att hålla ett extra vakande öga efter den speciella lastbilen när färjan från Polen kom in.
– Gränspolisen fick syn på ekipaget och beordrade föraren att parkera för att sedan invänta vidare besked.
Chauffören fann för gott att följa ordern.

Dagen därpå, under söndagen, satte sig Richard Karlsson och Sören Johansson på sina motorcyklar och körde de cirka 12 milen ner till den sydskånska hamnorten.
– Och där stod ekipaget samt en polskregistrerad följebil, förklarar Richard.

Chauffören visar upp dispensen som åkeriet hade för transporten – men den föll platt.
– Av dispensen framgick att fordonet fick vara max 4,5 meter bred. När vi mäter bredden visar det sig att den var 5,1 meter.


Likaså var ekipaget felskyltat.

– Föraren fick 3 000 kronor i böter och ekipaget klampades. Klampen får sitta kvar tills man fått fram en giltig dispens alternativt lastat om godset så att det uppfyller kriterierna i dispensen.

Frågorna hopar sig. Varför hade man angett fel mått i dispensansökan? Går det ens att få dispens för en 5,1-meterstransport från Ystad och norrut? Delar av sträckan är så kallad 2+1-väg och därmed är den bitvis ganska smal. Vem har beställt transporten och vart skulle den? Beställaren borde ju rimligtvis vara medveten om måtten på det man har beställt.

Godset, stora stålkonstruktioner, skulle enligt frakthandlingarna levereras till Skanskas dotterbolag Skanska MTH Hisingsbron Handelsbolag. Företaget har där i uppdrag att bygga Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron ska gå över Göta Älv och binda samman älvstränderna. Och beställaren av projektet heter Göteborgs stad.

När Trafikverket utfärdade dispensen, har de utgått från de uppgifter som lämnats in av den som fått till uppgift att söka dispensen, men ej sköta själva transporten.
– Det står att lasten är en brokonstruktion som är 4,5 meter bred, säger Lars Östman, sakkunnig Transportdispenser på Trafikverket.

I dispensen läser vi alla detaljer om exempelvis färdvägen, men också hur varningsskyltarna ska monteras och att ekipaget ska åtföljas av en varningsbil. Allt baserat på 4,5 meters bredd.

Frågan är vem som fört vem bakom ljuset med oriktiga uppgifter och varför.
– En bredd på 5,1 meter kräver två vägtransportledare som har befogenhet att stoppa trafiken under eskort, säger Östman. Färdvägen ska rekas av väghållaren vilket i detta fallet är både vi och på vissa sträckor kommunerna.

Det som inträffat har föranlett Trafikverket att gå vidare med ärendet så snart de får in polisrapporten.


Vem sökte dispensen och varför
stämde inte måtten? Vad säger kunderna? Vem menar de inblandade är beställaren av transporten? Och varför köra transporten från Ystad till Göteborg när Göteborg har en egen hamn? Går det ens att köra Ystad – Göteborg med så bred last?

Proffs har tagit kontakt med övriga inblandade och vi återkommer så snart samtliga har återkommit med svar på våra frågor.

Hjälp tidningen Proffs i kampen mot transportfusket – köp en helårsprenumeration här!
Du kan också swisha 315:- till 123 597 84 24 (glöm inte att ange din adress), alternativt skanna QR-koden intill med din swish-app.

Klampen åkte på - och där kommer den att sitta tills transportören fått ordning på sin dispens.
Klampen åkte på - och där kommer den att sitta tills transportören fått ordning på sin dispens.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-19 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispenser Göteborgs stad Helsingborg Klampning Skanska Specialtransporter Trafikpolisen Trafiksäkerhet Transportfusket Ystad