Förare av stöldgodstrailer omhäktad – men kan få behålla stöldgodset

Ärendet har bytt åklagare, men utredningen är nära nog klar. Vissa kontrollåtgärder återstår för att bland annat bevisa den misstänktes uppsåt, säger den nya åklagaren som fortsätter driva ärendet.

Lördagen den 9 februari upptäckte Kustbevakningen i Stilleryds hamn, Karlshamn hamn ett trailerekipage på väg ut ur Sverige fullastad med stöldgods. Den litauiske föraren häktades och utredning påbörjades under ledning av åklagare Stina Brindmark.

Åklagaren bedömde efter två veckor att utredningstiden behövde förlängas, vilket också gjordes med två veckor och föraren i fortsatt förvar.

Arbetsbelastningen på våra åklagare är tung och bördan måste fördelas. Därför har nu Stina Brindmarks kollega åklagare Malin Niklasson tagit över ärendet.
– Ja, det stämmer. Och den misstänkte har ännu en gång begärts omhäktad för en period om ytterligare två veckor, säger Malin Niklasson till Proffs.

Hon berättar vidare att nära nog allt stöldgods hittat sina rättmätiga ägare. Det fanns även maskiner och en hel del motorsågar i trailern. Majoriteten av motorsågarna kom, enligt uppgift, från samma område. Har de två fordonen i trailern hittat sina ägare?
– Vi har hävt beslaget, men ingen har hittills gjort anspråk på dem och det kan bero på flera olika saker som exempelvis att ägarna kan vara så kallade bilmålvakter, säger hon utan att specificera vad som gäller exakt för dessa fordon.


Innan beslaget av fordonen
hävdes gjorde alltså ingen anspråk på dem. Vad händer med dem nu?
– Huvudregeln är då, eftersom de inte kunnat härledas som stöldgods, att de går tillbaka till den de togs i beslag från. I detta fallet den misstänkte, förklarar hon.
Så har nu också skett i det här fallet.

Utredningen är så gott som klar, men innan åklagaren vill väcka ett eventuellt åtal, vill hon göra ett antal kontrollåtgärder.
– Det som utredningen nu måste visa, är att den misstänkte faktiskt kände till godset och bilarna i trailern och i så fall om han hade anledning att tro att det var tillgripet, avrundar åklagare Malin Niklasson i Karlskrona.

Med det här ekipaget försökte en 28-årig litauisk chaufför smuggla ut stöldgods från Sverige. Kustbevakningen lyckades dock stoppa utförseln och föraren är nu omhäktad för andra gången.
Med det här ekipaget försökte en 28-årig litauisk chaufför smuggla ut stöldgods från Sverige. Kustbevakningen lyckades dock stoppa utförseln och föraren är nu omhäktad för andra gången.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-14 16:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Häleri Karlshamn Kustbevakningen Stillerydshamnen Stöldgods Transportfusket