EU:s politik minskar inte utsläppen från vägtransporterna tillräckligt snabbt

Det är osannolikt att EU kommer att kunna uppfylla målen i Parisavtalet utan att skyndsamt fasa ut fossila bränslen, generera mer koldioxidfri elektricitet och minska konsumenternas efterfrågan på överdimensionerade fordon.

I en ny rapport om transporter och utsläpp av växthusgaser gjord av European Academies’ Science Advisory Council, EASAC, ett gemensamt organ för de nationella vetenskapsakademierna inom EU samt i Norge och Schweiz, finner man att ”det är osannolikt att nuvarande EU-politik tillräckligt snabbt kommer att kunna leverera de utsläppsminskningar som krävs för att begränsa uppvärmningen av klimatet till mindre än två grader”.

Åtgärder måste snarast sättas in för att minska utsläppen av växthusgaser från transporter, eftersom de utgör 24 procent av alla utsläpp av växthusgaser från EU. Av dessa 24 procent dominerar vägtransporterna, som står för nästan tre fjärdedelar av totalen.

Dr William Gillett, ansvarig för energifrågor vid EASAC, säger att vi inte är på väg att uppfylla målen i Parisavtalet.
– Vi är emellertid optimistiska att den nuvarande svåra situationen kan vändas till något positivt om politiska beslutsfattare ser till att snabbt få samordnade åtgärder för att förbättra situationen på plats, säger han.


EASAC:s rapport uppmanar
politiska beslutsfattare att begränsa efterfrågan på ineffektiva passagerar- och godstransporter samt överdimensionerade fordon och flygresor, att främja hälsosamma promenader och cykling i stadsområden, fasa ut fossila bränslen och producera mer koldioxidfri elektricitet, stimulera användningen av fordon och bränslen med låga utsläpp, och investera i energiinfrastruktur och kollektivtrafik med hög kvalitet, säger han vidare.

Han listar de viktigaste förändringarna som beslutsfattare måste göra:

 • Få fler att välja kollektivtrafik (tåg, bussar och spårvagnar, etc.) istället för den egna bilen.
 • Få bort fler transporter från vägarna och istället använda järnvägs- eller fartygstransporter.
 • Införa regleringar under en övergångsperiod för att minska konsumenternas efterfrågan på överdimensionerade fordon och motorer. Detta gäller även laddhybridfordonens förbränningsmotorer.
 • Minska utsläppen från alla passagerarfordon och lättare lastbilar de närmaste tio till femton åren, en helt avgörande omställningsperiod.
 • Öka andelen el- och hybridbilar för passagerartransporter på marknaden så fort som möjligt.
 • Öka andelen koldioxidfri elenergi så fort som möjligt.
 • Ändra utformningen och regleringen av elmarknaden och tariffer som gäller för elfordon så att kostnaderna minimeras för konsumenterna.
 • Förenkla riktlinjer för användningen av biobränsle, biogas, naturgas och metan för transport.
 • Öka resurserna för utveckling av teknologier för att tillverka syntetiska bränslen.
 • Öka investeringstakten i informations- och kommunikationsteknologier samt autonoma fordon.
 • Stärka förberedelserna för att få ner utsläppen på längre sikt genom överenskommelser för att investera i tvärvetenskaplig forskning, innovationer, jobb och kompetens.
 • Stödja bilindustrins omställning genom att etablera batteritillverkning med låga koldioxidavtryck inom EU. Detta skulle ge EU-tillverkade batterier en viktig konkurrensfördel på framtida globala marknader.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-21 11:05
Kategori: Nyheter
Taggar: EASAC EU Miljö Parisavtalet Politik