Volvo Lastvagnar vill skynda på utvecklingen av klimatvänligare transporter

Den 19 februari beslutade EU att införa ett regelverk för utsläpp av CO2 från lastbilar för att driva på utvecklingen satsar Volvo Lastvagnar sedan länge kraftfullt på nya klimatvänligare transportlösningar. Samtidigt behövs fler åtgärder som kan stimulera efterfrågan på fordon med låga utsläpp av CO2.

Att minska den tunga trafikens klimatpåverkan är en oerhört viktig uppgift och ett fundament för vårt arbete med hållbara transporter anser Volvo Lastvagnars vd, Roger Alm.
– Från Volvo Lastvagnars sida är vi väl positionerade för att ta oss an utmaningen, fortsätter han. Det är naturligt att EU nu inför gränsvärden för utsläpp av CO2.

För att skynda på omställningen vill de också se starkare ekonomiska incitament för de kunder som går före och väljer nya fordon med lägre klimatpåverkan.

Eldrivna lastbilar är en av de lösningar som kan bidra till att minska utsläppen av CO2, står det vidare i pressmeddelandet. Volvo Lastvagnar introducerade sina första lastbilsmodeller med eldrift 2018 och påbörjar serietillverkning i år.

Volvo Lastvagnar är nu i ett skede där tekniken snart är redo för en bredare användning inom tunga transporter.
– Stimuleras efterfrågan samtidigt som ny laddinfrastruktur byggs ut, kommer volymerna också att kunna öka i högre takt än vad som annars kommer att vara möjligt, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar.

Även gasdrivna fordon ger betydande klimatfördelar. En Volvo FH LNG som tankas med naturgas ger cirka 20 procent lägre utsläpp av CO2 än motsvarande lastbil för dieseldrift. Används biogas kan utsläppen vid körning reduceras med 100 procent (tank-to-wheel).


Parallellt sker en kontinuerlig
vidareutveckling av Volvo Lastvagnars dieseldrivna lastbilar som fortfarande utgör den absoluta merparten av försäljningen.

Sedan början av 1990-talet har bränsleförbrukning och CO2-utsläpp från en typisk Volvolastbil i fjärrtrafik minskat med cirka 20 procent och utrymme finns för ytterligare förbättringar genom till exempel energieffektivare drivlinor, lägre rullmotstånd och bättre aerodynamik. Varje lastbil måste optimeras beroende på transportuppdraget.

Att EU nu inför utsläppsbegränsningar för CO2, ger fordonstillverkarna en tydlig tidtabell, men målet – att sänka energiförbrukning och klimatpåverkan – är sedan länge en prioriterad fråga i branschen. Inte minst eftersom bränslet utgör ungefär en tredjedel av transportföretagens kostnader.

Volvo Lastvagnar säger att deras ambition alltid är att erbjuda deras kunder en optimal och energieffektiv helhetslösning för den transportuppgift som ska utföras och både bland deras kunder och transportköpare, finns ett stort intresse för klimatvänligare transportlösningar. Utökade investeringsbidrag eller skattelättnader för den som väljer att satsa på klimateffektiv teknik skulle kunna göra stor skillnad.

Det är angeläget att nya tekniska lösningar som bidrar till att sänka utsläppen av CO2 snabbt kan komma ut på marknaden. Ett snabbspår för granskning och certifiering hos myndigheterna skulle underlätta introduktionen av innovationer inom transportsektorn, säger de.

EU:s ramverk omfattar utsläppen från själva lastbilarna. Volvo Lastvagnar ser frågan i ett vidare perspektiv och anser att om alla delar av transportkedjan arbetar mot samma mål kan klimatpåverkan minskas betydligt mer.
– Bättre logistik, ökad tillgång till biobränslen, förarutbildning i sparsam körning, aerodynamiskt utformade släp, förbättringar av vägstandarden och utökade möjligheter att utnyttja högkapacitetsfordon är några exempel på åtgärder som olika aktörer kan bidra med, sammanfattar Lars Mårtensson.

Foto: Volvo Lastvagnar AB

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-19 12:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen EU Miljö Volvo Lastvagnar