Debatten rasar vidare:

Inte möjligt att förbjuda tvåaxliga dragbilar – enligt Transportstyrelsen

Dagens Nyheters debattartikel, skriven av Transportstyrelsen och Trafikverket rörde upp känslor. Frågan är vad skribenterna faktiskt ville förmedla – en vädjan till yrkesförarna eller att skuldbelägga?

”Yrkesförarna kör för fort – nu behövs en skärpning” var rubriken på den debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter den 29 januari, skriven av de båda generaldirektörerna Jonas Bjelfvenstam (Transportstyrelsen) och Lena Erixon (Trafikverket).

Innehållet ledde till starka, negativa reaktioner hos yrkestrafiken på alla nivåer och Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö gick snabbt ut med ett bemötande som följdes av ett webb-TV:inslag i Aktuellt där Gegö mötte Bjelfvenstam.

Vi frågar myndigheterna om vad syftet var med texten. Vädjan eller skuld?
– Huvudskälet är att antalet omkomna under 2018 dramatisk ökat, svarar Trafikverkets presschef Bengt Olsson. Det är framför allt farten och krockvåldet mot människokroppen som ger dödliga skador i höga hastigheter.

Bilar byggs idag för att kunna klara mycket av kollisioner upp till 80km/h, men det har visat sig att bilindustrin samt vägförhållanden inte räcker för att minska antalet döda eller allvarligt skadade. Detta oavsett vem som är vållande.

Transportstyrelsens pressansvariga Monica Näslund säger att de är oroade över utvecklingen och lyfter vikten av engagemang för trafiksäkerhet och i synnerhet hastighetsefterlevnad.
– Vi vänder oss nu till yrkesförare, deras arbetsgivare och beställare av transporter samt enskilda bilförare, säger hon. De måste ta ett ansvar för att hålla hastigheten.

Trycket på gaspedalen måste lätta anser båda myndigheterna.


Ni vädjar i texten inte till
privatbilisterna. Betyder det att ni gett upp hoppet om att nå fram till dem och därför sätter hoppet till yrkesförarna?
– Inte alls, säger Olsson. Vi kommer att rikta oss till dem också, men vi kan inte bortse från att yrkestrafiken har ett sämre utfall.

Transportstyrelsen menar att yrkesförarna kan vara goda föredömen eftersom förare följer varandras beteenden.
– Just därför är det avgörande att yrkestrafiken går före, säger Monica Näslund. Det finns många yrkesförare som redan är goda föredömen, men om alla är det kan det få stor effekt på trafiksäkerheten.

Något samband mellan statistiken för det ökande antalet döda och färre poliskontroller, säger Transportstyrelsen inte finns. Trafikverket pekar på att lagar och regler ska följas oavsett om det står en polispatrull vid vägen.

Det finns fler lastbilar på vägarna idag, inte minst trailerekipage med tvåaxliga dragbilar som för med sig specifika problem. Trafikverket ser inte kopplingen mellan väghållning och för hög hastighet. Transportstyrelsen menar att oavsett hur vinterväghållningen i Sverige ser ut, kommer det alltid att finnas tillfällen när trafikanter måste anpassa hastigheten efter väglaget.


Att förbjuda tvåaxliga dragbilar
under vintertid säger Transportstyrelsen inte är möjligt så länge dessa är godkända inom EU.
– Vi har ett regeringsuppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder, inklusive regelförändringar, som främjar en ökad trafiksäkerhet, säger Näslund.

Trafikverket ser ingen större skillnad i olycksstatistiken mellan utländska och svenska transportfirmor.

I texten talas det om fortbildning och bättre utbildning av förare. Transportstyrelsen berättar att de aktiva i det internationella arbetet både inom EU och FN för att förbättra förarutbildningen både för personbils- och yrkesförare.
– Vi har just inlett ett arbete med att implementera ett nytt EU direktiv om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport. Det innehåller förbättringar och kraven på yrkesförarkompetens gäller även för utländska förare när de kör inom EU, sammanfattar Monica Näslund på Transportstyrelsen.

Trots reaktionerna, menar Trafikverket att de på ett pedagogiskt sätt förmedlat budskapet och att det inte går att blanda in flera budskap då det blir väldigt tydligt vad hastigheten spelar för roll.
– Det blir naturligtvis reaktioner när man pekar ut en målgrupp som vi då tycker, med sin erfarenhet och professionalism, borde föregå med gott exempel. Vi behöver diskutera och debattera detta för att få till en förändring i beteende, avslutar Bengt Olsson, Trafikverket.

Foto: Göran Rosengren, arkivbild

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-01 16:57
Kategori: Nyheter
Taggar: DN Debatt Trafiksäkerhet Trafikverket Transportstyrelsen Yrkestrafik