Morell skickar fråga till ministern om tvåaxlade dragbilar

”Ett stort problem på vintervägar”

Thomas Morell (SD) vill veta om statsrådet Tomas Eneroth kan tänka sig göra regeländringar för att minska de risker som finns med fordonskombinationen som kallas EU-ekipage. Det vill säga trailer med tvåaxlig dragbil. Morell vill se andra krav på minsta drivaxeltryck.
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Thomas Morell ställer en skriftlig fråga till statsrådet Tomas Eneroth som tar upp att det på senare tid har flitigt debatterats om nämnda EU-ekipage ska få köra på vinterväg eller inte.

Han fortsätter:
Fordonskombinationen tvåaxlig dragbil och treaxlig påhängsvagn, är avsevärt känsligare för halt väglag än ett traditionellt ekipage bestående av en dragbil med tillkopplad släpvagn.

Under vintern har ett antal uppmärksammade olyckor med dessa EU-dragare återigen visat att de är ett stort problem på våra hala vintervägar. Flera av olyckorna har sannolikt orsakats av undermålig däckutrustning, men även felaktigt placerad last i påhängsvagnen kan få dramatiska följder för fordonskombinationens duglighet i halt väglag, skriver Morell.


I Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
, finns det inga tydliga krav gällande minsta axeltryck på drivande axel. I 3 kap (Bestämmelser för trafik med fordon) 80 §5, fastställs att last inte får medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att det kan försvåra körningen av fordonet.

Detta är en luddigt formulerad text som ger oändliga möjligheter till fri tolkning, menar Thomas Morell i sitt brev till Eneroth.

I artikel 1.1 i rådets direktiv 96/53/EG, hänvisas det till bilaga I där man finner följande text under rubriken ”alla fordon:
”Axeltrycket på drivaxeln eller drivaxlarna på ett fordon eller en fordonskombination får inte understiga 25 procent av fordonets eller fordonskombinationens totalvikt med last, när det eller den används i internationell trafik.”

Ett sådant krav skulle åtminstone minska risken för uppenbart felaktigt lastade EU-dragare på svenska vägar, skriver Morell som avslutar med ”Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth: Avser statsrådet att ändra svensk lagtext i likhet med rådets direktiv?”.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-11 11:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Politik Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth