Trafikpolis Peter Ban assisterar bilinspektör Lars-Olof Tuvesson vid Helsingborgspolisen under en kör- och vilotidskontroll där Proffs fick möjlighet att se hur det nya analysverktyget fungerar. Foto: Göran Rosengren

”Felfri” kör- och vilotidskontroll tog en timme

Tachospeed uppdaterat men fortsatt ”krångligt och tidskrävande”

Polisen i region Mitt har under månadsskiftet november/december genomfört utbildningar för kontrolltjänstemännen i yrkestrafikgrupperna gällande polisens nya analysverktyg för kör- och vilotidskontroller, Tachospeed. Även om man nu har fått en uppdaterad version, är det fortsatt en hel del detaljer som måste förbättras. ”Krångligt” och ”tidskrävande” är två vanliga åsikter från trafikpoliser som Proffs har talat med. Vi har dessutom fått se hur en kontroll med Tachospeed kan gå till.
Bilinspektör Roger Ogemar, Västerås. Foto: Göran Rosengren
Bilinspektör Roger Ogemar, Västerås. Foto: Göran Rosengren

Drygt 20 instruktörer i hela landet har under tiden som gått från att det förra analysverktyget Octets licensavtal upphört att gälla den siste augusti, arbetat med att försöka förstå sig på det nya verktyget Tachospeed. Man har också försökt förmå polisens egen IT-avdelning samt tillverkaren av Tachospeed att justera programmet så det ska bli användbart för svensk polis.
– Vi kan i dagsläget säga att tillverkaren har gjort en hel del av de förbättringsåtgärder vi önskat, men att det ännu finns åtskilligt att göra för att få verktyget användarvänligt för vanliga poliser och bilinspektörer som inte klassar sig som regelrätta ”datorhackers”, säger bilinspektör Roger Ogemar hos Västeråspolisen och tillika en av myndighetens instruktörer på Tachospeed.

Ogemar och hans kollegor har under september månad i år (2018) kunnat konstatera, då instruktörerna har provkört programmet, att det har funnits många buggar i systemet och att behovet av förbättringsåtgärder har varit stort.
– Detta har vi påpekat och även till viss del fått gehör för. Både tillverkaren och polisens IT-avdelning har åtgärdat några av dessa innan vi påbörjade utbildningarna för användarna, förklarar Roger Ogemar.

Under utbildningarna har kontrolltjänstemännen kunnat konstatera att programmet är oerhört komplicerat att använda i jämförelse med det förra analysverktyget.
– Det är krångliga och tidskrävande procedurer innan man ens kan påbörja en kontroll. Åtminstone är det så för de flesta användarna, konstaterar Ogemar.


Något som är genomgående
när Proffs talar med poliser och bilinspektörer som använt det nya programmet är att användare av den yngre generationen, som är mer datorvana och som är mer eller mindre uppfödda med datorer, har lättare för att förstå logiken i Tachospeed. Något som den äldre generationen användare ofta inte har.
– Svensk trafikpolis består dessvärre av en större skara äldre och mer praktiskt erfarna kontrolltjänstemän, vilka inte har den datorvana som krävs för att klara denna snabba teknikutveckling som i dagsläget pågår.

Roger Ogemar menar samtidigt att utveckling är nödvändig.
– Men myndigheten måste vara medveten om omständigheterna, och underlätta hanteringen av liknande systembyten så långt det är möjligt.

Ogemar berättar att man, enligt hörsägen, blivit lovad uppdateringar av programmet fyra gånger om året.
– Därför krävs det av oss som instruktörer att vi fortsätter påpeka vilka problem som inträffar under inkörningsperioden och vilka förenklingar och förbättringsåtgärder av programmet vi önskar, samt att vi får gehör för detta.

Roger Ogemar är trots kritiken mot det nya analysverktyget inte uppgiven.
– Jag är helt övertygad om att det kan bli fullt fungerande för oss, men vi måste få det så enkelt som möjligt att använda. Dels för att en kontroll ska ta så lite tid som möjligt från de förare som inte har några problem, dels för att det på ett snabbt och enkelt sätt ska bli överskådligt att hitta utstuderat fusk som förarna försöker dölja.


Ogemar och hans kollegors
bestämda uppfattning är att en kontroll inte ska ta onödigt lång tid på grund av att den svenska polisen har ett icke användarvänligt och oöverskådligt kontrollsystem
– Vi måste snabbt och effektivt kunna hitta de små tecknen på ett väl dolt fusk, så att det inte drabbar de förare som följer regelverket.

Proffs kontaktar kommissarie Erling Andersson på UC Mitt, där man bland annat ansvarar för Polisens trafikverksamhet. Andersson menar, liksom Roger Ogemar, att datorkunskaperna ligger på olika nivåer hos trafikpolisen och att detta är något som är till nackdel speciellt när det kommer till Tachospeed.
– Man måste ha lite mer grundläggande allmänna datorkunskaper än vad som krävdes med det tidigare verktyget,

Men måste programmet vara så komplicerat? Erling Andersson uppger att Polisens IT-avdelningen kontinuerligt tillsammans med leverantören jobbar med att programmet snabbare ska skapa en bild över om det finns brister i den kontrollerade förarens kör- och vilotider.

Att behovet finns att göra Tachospeed mer användarvänligt är uppenbart. När Proffs besöker trafikpolisen i Helsingborg, får vi möjlighet att se hur en kör- och vilotidsanalys går till. Det är en filippinsk förare från ett polskt åkeri som kontrolleras.

Från det att bilinspektören påbörjar nedladdningen av färdskrivarens data tills dess att kontrollen är slutförd, har cirka en timme gått. Och då hade föraren endast en överträdelse om en åtta minuter för lång körtid att stå till svars för. Denna valde dock bilinspektören att bortse ifrån eftersom kör- och vilotiderna i övrigt var utan anmärkning.

En timmes kontroll av en ”felfri förare”. Och under tiden rullar hundratals långtradare förbi kontrollplatsen…

Läs även:

Polisen kritisk mot nytt analysverktyg
Tingsrätten ogiltigförklarar böter efter tachospeed-analys

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-28 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Analysverktyg Kör- och vilotider Tachospeed Trafikpolisen Transportfusket