Tingsrätten ogiltigförklarar böter efter Tachospeed-analys

Polisens nyinköpta analysverktyg, Tachospeed, har under en tid använts av trafikpoliser och bilinspektörer som fått instruktörsutbildning på verktyget. Att Tachospeed, i den version som initialt levererades till polisen, har väckt frågor inom trafikpolisen har Proffs tidigare skrivit om. Nu har tingsrätten i Uppsala slagit fast att Tachospeed i ett specifikt fall inte har varit tillräckligt tillförlitligt.

Den 13 september i år skrev en polsk chaufför under en ordningsbot efter att polisen via Tachospeed påvisat att han brutit mot kör- och vilotiderna.

I efterhand har det visat sig ”att tekniken i aktuellt ärende på något sätt fallerat på så sätt att kontrollerade tider etc som utgör grunden för gärningarna inte kan verifieras”, enligt åklagarens yrkande, som redovisas i det aktuella tingsrättsbeslutet.

Vidare skriver man att ”Mot bakgrund av detta kan det inte anses utrett att /N.N/ (den polske föraren, reds.anm) är skyldig till de i ordningsboten upptagna trafikbrotten. Det har därmed vid ärendets behandling förekommit sådant fel att ordningsboten bör anses ogiltig och undanröjas.”.

Tingsrätten delar åklagarens bedömning ”att det inte kan anses utrett att den polske föraren är skyldig till de i ordningsboten upptagna trafikbrotten. Det har därmed förekommit sådant fel vid ärendets behandling att ordningsboten i enlighet med åklagarens begäran ska anses ogiltig och undanröjas.”, anger tingsrätten som skäl till sitt beslut.

Polisen har tidigare framfört kritik mot Tachospeed, något som tidningen Proffs också har skrivit om. Hur pålitligt är systemet egentligen?
– Vi vill börja med att understryka att vi i dagarna kommer att få en ny version av verktyget. Den version som ligger till grund för det här ärendet kommer alltså att uppdateras, säger en trafikpolis till tidningen Proffs.

Han menar att det absolut har funnits all anledning att kritisera Tachospeed i dess ursprungliga version, men att framtiden nu får utvisa om den utlovade, nya versionen är bättre.
– Men visst, jag håller med om att det är väldigt anmärkningsvärt att man sjösätter ett nytt analysverktyg utan att vara helt säker på att det faktiskt fungerar tillfredsställande.

Är systemet rättssäkert?
– Det vill jag inte uttala mig om, det får du fråga någon på högre ort. Men som sagt, en ny version av Tachospeed är på gång, avslutar trafikpolisen.

Proffs har försökt att nå kommissarie Erling Andersson på Polisens Utvecklingscentrum Mitt. Men då han är på tjänsteresa har han ingen möjlighet att besvara våra frågor den här veckan, låter hans kollega meddela.

Fotografier hämtade från tachospeed.com

 

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-15 13:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Analysverktyg Kör- och vilotider Rättsfall Rättssäkerhet Tachospeed Trafikpolisen