Bilinspektör vill ha totalförbud mot nyttjanderättsavtal

"Utstuderat fusk omöjligt att slå hål på"

Bilinspektören Roger Ogemar från Västerås har arbetat i mer än 20 år med fordonskontroller hos Polismyndigheten. Proffsläsaren känner honom som en engagerad och väl påläst bilinspektör, med ett ”äkta” engagemang för att skapa ordning och reda på vägarna. Detta i samarbete med kollegor både lokalt och nationellt. Nyligen skickade Roger ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och till Thomas Morell (SD), ledamot i trafikutskottet, för att uttrycka sin oro bland annat över att Sverige har för få trafikpoliser och bilinspektörer som dessutom inte har möjlighet att kontrollera utländska fordon på ett effektivt sätt.

Proffs har fått ta del av brevet som Roger Ogemar gett rubriken ”Ett hopplöst kontrollerande”. Han inleder med att summera sin tid inom myndigheten.

Ogemar berättar att vägtransporterna som utförs av utländska transportörer har ökat under en längre tid, men att ökningen har varit ”explosionsartad” de senaste 6-7 åren. Däremot har myndighetspersonalen på vägarna som kontrollerar yrkestrafiken mer än halverats under hans 20 år som bilinspektör, skriver han.

Roger Ogemar förklarar att lagstiftningen och regelverken har moderniserats och skärpts upp till viss del, men han anser att dessa åtgärder är långt ifrån tillräckliga.

Den senast genomförda skärpningen från myndighetshåll är giltighetstiden på nyttjanderättsavtal utfärdade av Sverige, konstaterar Ogemar. Transportstyrelsen har stramat åt möjligheten för ordinära dragfordon registrerade i en annan medlemsstat att användas i nyttjanderättsavtal, till maximalt en månad för fordon registrerade utanför Skandinavien, annars i ett år.

Han menar att åtgärden är en ”klar förbättring i rätt riktning”, men i takt med att det blir bökigare för uppenbara ”svenska brevlådeföretag” att använda sig av utlandsregistrerade fordon för att bedriva inrikestrafik i Sverige, så har kontrollpersonalen upptäckt att det nu är ännu mer lukrativt och riskfritt, att använda sig av brevlådeföretag registrerade i länder runt Sverige.


Roger Ogemar ger ett färskt
exempel för att förtydliga vad han menar. Han och hans kollegor stoppade och kontrollerade en danskregistrerad dragbil, med en holländsk-registrerad trailer, där föraren visade sig vara bulgarisk medborgare.

Föraren visade omedelbart upp ett Bulgariskt gemenskapstillstånd, vilket gjorde att trafikpolisen började ana oråd Slagningar på fordonet visade att det ägdes av ett företag med danskt organisationsnummer.

När föraren förstod att polisen blivit misstänksam, uppvisade föraren även ett hyreskontrakt/nyttjanderättsavtal, mellan det ”danska” företaget (som var ägare till fordonet) och det bulgariska företaget (som innehade gemenskapstillståndet) , vilket (skrivet på engelska) innehöll ett hyreskontrakt mellan dessa företag gällande inte mindre än sex danskregistrerade dragbilar, förklarar Roger Ogemar i sitt brev till politikerna.

Eftersom den svenska polisen inte har möjlighet att kontrollera om Bulgarien har godkänt några ”hyreskontrakt/nyttjanderättsavtal” på det bulgariska företagets tillstånd, kan polisen med dagens lagstiftning inte hindra ekipaget från att bedriva godstrafik inom Europa, trots att föraren uppger att dragbilarna alltid enbart trafikerar Danmark-Sverige.

Som den nuvarande lagstiftningen är skriven, tolkar åklagaren denna typ av trafik som internationell godstransport, vilket gör att det räcker med ett gemenskapstillstånd och ett nyttjanderättsavtal, sammanfattar Ogemar.

När Roger Ogemar gjorde några enklare sökningar på det ”danska” företaget som hyr ut bilarna, visar det sig att detta företag ägs av personer med Bulgariska namn, vilket även föraren bekräftar – samt att det danska företaget inte bedriver någon egen trafik, utan endast står som ägare till lastbilarna.


Detta innebär i praktiken,
att om man har ett gemenskapstillstånd utfärdat i ett låglöneland, kan man starta ett företag i ett höglöneland som exempelvis Danmark. Därefter införskaffar man danskregistrerade fordon som man hyr ut till sitt åkeri från ett låglöneland med nyttjanderättsavtal (mer eller mindre utan vinst, som i detta fall 3 500 SEK per bil och månad).

Om man dessutom håller sig till gällande cabotageförordning (som denna är skriven idag) och använder sig av förare från samma låglöneland, är det helt omöjligt för samtliga länders kontrollmyndigheter att slå hål på detta utstuderade fusk och snedvridna konkurrens, då ingen kan kontrollera om detta företag verkligen har tillstånd att bedriva trafik med alla dessa fordon.

”Eftersom man i dagens läge, har svårt att komma överens om ett gemensamt europeiskt register, som samtliga kontrollmyndigheter har tillgång till, efterlyser jag antingen att man driver frågan om ett totalförbud mot nyttjanderättsavtal, alternativt att man tvingar medlemsländerna att låsa ett gemenskapstillstånd till de registreringsnummer man avser att använda i sin trafik, för att försvåra detta uppenbara krypande ”under radarn” som vi annars inte kan komma åt”, skriver Roger Ogemar.

Om en åkare ska köpa ett nytt fordon, är det inget som går ”över en natt”, och man kan utgå ifrån att åkaren startar trafiken med ett nyinköpt fordon från sitt etableringsland, vilket då inte heller skulle innebära ett onödigt stillestånd innan ett nytt fordon kan tas i bruk, under tiden etableringslandet ska utfärda ett nytt gemenskapstillstånd med ändrade registreringsnummer, avslutar Roger Ogemar sitt brev till Eneroth och Morell.

Vi frågar honom om vad han förväntar sig för resultat av brevet.
– Jag hoppas att problemet med nyttjanderättsavtal kommer belysas i hela Europa. I bästa fall genom att snarast möjligt upprätta ett gemensamt europeiskt register, där vi kan söka på både förare, fordon och tillstånd. Man ska inte kunna flytta kriminaliteten till ett annat land bara för att ett land har skärpt reglerna. Med alla undantag som finns idag så känns det inte som att politikerna ser verkligheten, säger Roger Ogemar.

Foto: Göran Rosengren

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-14 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Nyttjanderättsavtal Schysta villkor Transportfusket