Polisen om E4-stoppet: ”Det finns lagstöd för snabb bärgning”

En del läsare hörde av sig till Proffs efter att ha läst om det polska ekipaget som kört slut på diesel och som därefter blockerade trafiken på E4 vid Ljungby i flera timmar. ”Orimligt”, ”obegripligt” och ”så kan det väl inte få lov att vara?” var några av kommentarerna. På Facebook var kommentarerna stundtals hårda: ”Hur svårt ska de vara, dra bort skiten å klampa den tills pengarna har kommit.”, lyder en av dem.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Ja, hur svårt kan det vara? Och så kan det väl inte få lov att vara? Vi kontaktar trafikpolisen i Helsingborg för att vidarebefordra läsarnas funderingar.
– Det är inte alls svårt. Och det får inte vara så att ett fordon tillåts stå kvar orimligt länge, svarar Sören Johanson som har många års erfarenhet av trafikpolisarbetet.

Johansson läser vår artikel och förundras över att man på Trafikverket funderar på var gränsen går för vilka man ska hjälpa med skattepengar.
– Det är inte alls skattebetalarna som ska stå för notan, det ska fordonsägaren göra. Står ett fordon illa till så beordrar vi ut en bärgare som flyttar ekipaget. Kostnaden betalar åkeriet, det har jag aldrig upplevt skulle vara något problem i det här sammanhanget, säger Sören Johanson bestämt.

Han hänvisar bland annat till lagen (SFS 1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. I 7 § står: ”Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.”

I förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, 2 §, läser vi att ”Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande fall.
1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.”.

Lagen och förordningen som Sören Johansson hänvisar till ger knappast utrymme till andra tolkningar än att det ekipage som Proffs artikel handlade om borde ha flyttats i ett mycket tidigare skede än vad som var fallet.
– Det är ju oerhört stora samhällskostnader förknippade med att stänga av en väg. I synnerhet en Europaväg, menar Sören Johansson.


Varför flyttade man inte fordonet
med stöd av lagen? Det ligger nära till hands att skylla på okunskap hos de poliser som kom till platsen. Och något svar från polisen i området får vi inte på våra frågor.

Lennart Helsing på Trafikverket svarar däremot. Han förtydligar och säger att polisen och Trafikverket nog har exakt samma uppfattning.
– Jag känner väl till förordningen och självklart ska fordonsägaren eller försäkringsbolaget betala, säger han. Men polisen och vi har olika roller.

Trafikverket ska tillhandahålla väg, jobba för trafiksäkerhet, informera om störningar och ibland hjälpa till, men det ingår inte att beställa bärgning av fordon.
– Det är polisen som har det juridiska ansvaret och möjligheten att beivra brott, säger han. Den möjligheten har inte vi.

Om det blir stopp i trafiken på grund av en olycka och det är ett så kallat blåljusärende, då är
det polisen som ska leda om trafiken och fatta nödvändiga beslut och med detta kan Trafikverket hjälpa till vid behov.

Kanske är det all idé att våra bärgare ser till att ta med sig en kopia av lagen och förordningen som de kan visa fram till poliser på plats i framtiden?

De finns att ladda hem här:

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-31 16:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Bärgning E4 Ljungby Trafikstörningar Trafikverket