Slut på bränslet stängde E4 i tre timmar

Ett polskt trailerekipage får bränslestopp på E4 vid Ljungby. Det leder till över tre timmars köande för andra trafikanter. Frågan vi ställer till Trafikverket, är om det är rimligt att en så viktig pulsåder i vägnätet, kan tillåtas blockeras i så lång tid.

Torsdagen den 25 oktober får ett polskt trailerekipage som färdas i södergående riktning bränslestopp där 2+1-vägen endast har ett körfält. Huruvida det ska ses som ett haveri eller inte, kan det råda delade meningar om. Ordningspolisen är på plats klockan 16.32.

Köerna bli snabbt långa, men klockan 16.14 får radion information av Trafikverket och kan då upplysa undrande trafikanter om anledningen. När vi på dagen efter kontaktar Trafikverket för att få mer information, säger de att de inte har någon notering alls om att det ska ha ägt rum och kan därför inte svara på våra frågor.

Ett bärgningsbolag ser tidigt situationen och kontaktar polisen med erbjudande om att flytta ekipaget till en bättre plats. Vi får bekräftat att polisen avböjer detta och att de istället klockan 17.00, kör föraren till en bensinstation för att hämta bränsle. Sedan påbörjas arbetet med att få igång motorn igen.


Så småningom, 47 minuter
senare, kontaktar polisen SOS International som skickar ett annat bärgningsbolag som är på plats efter 22 minuter, men får stå och titta på medan lastbilen först kommer igång, körs en liten bit, men stannar igen.

Andra gången den startar, lyckas den ta sig bort från det enkla körfältet innan den åter stannar. Ärendet är avslutat klockan 19.44 och trafiken kan, efter över tre timmars väntande, åter rulla på. Det vill säga tills nästa lastbil får ett bromshaveri. Detta sköter dock det tillkallade bärgningsbolaget på plats. Detta orsakade också köer, men inte längre än i en och en halv timme.

Åter till det polska ekipaget. Oavsett om det är ett haveri eller bränslestopp, har förare, åkerier och alla trafikanter, ett ansvar att skyndsamt agera så att vägen blir farbar igen. När det gäller tunga, utländska fordon, försenas sådant inte sällan av ekonomiska hinder. Då kan polisen beordra bärgning via SOS International och sedan är det Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som tar kostnaden initialt.


Vi kontaktar Trafikverket för
att fråga om det är rimligt att E4, på grund av ett bränslestopp och andra hinder, ska tillåtas att under så lång tid vara avstängd. Presskommunikatör Lennart Hellsing svarar att frågan är mer komplex än bara ja eller nej.
– Vår uppgift är att våra vägar ska vara i gott skick och farbara, men alla trafikanter har ett ansvar att kunna hantera situationer som uppkommer, säger han.

Hellsing ser ett bekymmer med att det finns oförsäkrade fordon på våra vägar, både lätta och tunga, liksom det finns förare utan körkort och tillstånd. Var går gränsen för vilka vi med skattepengar ska hjälpa när det går fel ute på vägen, spekulerar han.

Politikerna, polismyndigheten och inte minst försäkringsbolagen är några han nämner som viktiga i att komma tillrätta med detta. Att ha bärgningsförsäkring är bra, men det måste inom EU även råda en samstämmighet om hur det sedan ska fungera i praktiken.

En läsare som kontaktar tidningen Proffs satt själv i den aktuella kön under lång tid. Han funderar över hur många chaufförer som den aktuella dagen fick sina kör- och vilotider förstörda?
– Själv klarade jag mig med åtta minuters marginal, förklarar han samtidigt som han är kritisk till att polisen inte hanterade situationen på ett betydligt smidigare sätt.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-29 16:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Bärgning E4 Ljungby Trafikstörningar Trafikverket