Enligt lag ska den som utför inrikes transporter i Sverige också betala moms här. Den tyska kvinnan har dock inte betalat ett öre i vare sig moms eller skatt. Hon har dessutom vare sig varit eller ansökt om att bli svensk medborgare enligt vad tidningen Proffs erfar. Foto: Göran Rosengren

Skrev nyttjanderättsavtal med sig själv

Tysk med svenskt trafiktillstånd existerar inte i Skatteverkets register

En tysk privatperson som aldrig har varit folkbokförd i Sverige, har av Transportstyrelsen fått godkänt ett svenskt trafiktillstånd för sju fordon. Hemma i Tyskland driver hon ett åkeri och genom att skriva ett nyttjanderättsavtal med sig själv, har hon registrerat sex tyska fordon på det svenska tillståndet.

Av Heidi Bodensjö och Göran Rosengren

Att kvinnan utför inrikes transporter med sina tyska fordon på nyttjanderättsavtal under det svenska tillståndet, bevittnades först av tidningen Proffs vid en poliskontroll måndagen den 3 september. Då stoppades ett av de tyska ekipagen i en poliskontroll i Helsingborg och ett nyttjanderättsavtal kom i dagen.

Därefter har tidningen varit i kontakt med den aktuella speditören, på vars uppdrag det tyska ekipaget körde när det stoppades, som vidimerar att man använt det tyska åkeriet för bland annat inrikes transporter här i Sverige. Speditören är dock inte misstänkt för något brott.

Skatteverket säger att Transportstyrelsen, liksom andra myndigheter, kan utfärda ett samordningsnummer av olika anledningar, även till privatpersoner. Kvinnan får sitt samordningsnummer av Transportstyrelsen den 26 februari 2016. Därefter godkänns kvinnan av Transportstyrelsen för ett svenskt trafiktillstånd om sju fordon där nu hennes tyska fordon kör på nyttjanderättsavtal.

Transportstyrelsen å andra sidan säger att det är Skatteverket som utfärdat samordningsnumret. Förvirringen är i det närmaste total.

Kvinnans fordon utför inrikestransporter och hon måste för detta rimligtvis vara registrerad hos Skatteverket för att bland annat betala moms Hos Skatteverket hittar de inte hennes samordningsnummer och inte heller någon ekonomisk aktivitet kring hennes namn.
− En utländsk medborgare som vill arbeta eller bedriva verksamhet i Sverige, måste registrera sig hos oss med sitt samordningsnummer, säger Skatteverket och hänvisar till blankett SKV 4402.

Någon sådan blankett har de inte fått av kvinnan som alltså inte är anmäld för vare sig A-, eller F-skatt och hon är inte heller momsregistrerad. Det innebär att hon inte får arbeta eller bedriva verksamhet i landet. Inte heller är hon registrerad som arbetsgivare.


Skatteverkets information ger
vid handen att hon därför inte heller kan fakturera eller betala moms för de inrikestransporter hennes bilar utför här. Dessutom ska transporter, utförda av fordon på nyttjanderättsavtal, faktureras av det företag som uppbär trafiktillståndet.

Vi ställer frågor till Transportstyrelsen för att utröna om kvinnans förfarande är lagligt, men de svar vi får är korta och många frågor förblir obesvarade.

Vi vill veta på vilka grunder kvinnans trafiktillstånd har godkänts, tillika nyttjanderättsavtal. Hur har Transportstyrelsen kontrollerat att kvinnan har tillräckligt god ekonomi för att bedriva transportverksamhet? Vet Transportstyrelsen ens om huruvida kvinnan har en verksamhet här?

Vem som är trafikansvarig i Sverige, förblir ännu så länge oklart, men Transportstyrelsen har en adress, ett driftställe, för kvinnans verksamhet. Den ligger i ett villaområde i Malmö och på adressen bor en familj med samma efternamn som kvinnan, men ingenstans hittar vi henne själv. Däremot är ett annat transportföretag knutet till de boende på adressen, registrerat på adressen, men utan kopplingar till kvinnans verksamhet.

Proffs återkommer i ärendet efter hand som frågetecknen börjar räta ut sig.

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-10 17:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Nyttjanderättsavtal Sverige Trafiktillstånd Tyskland